Reformasie 500

Geroep om voortdurend te reformeer

En toe is dit, dit! 31 Oktober het gekom en gegaan. Die feeste waaraan maande en jare lank beplan is, is verby. Refo500 is deel van die ge­skie­denis. Die groot…

Hervormingsfees 2017: En wat nou?

Feeste is gereël. Kore en sanggroepe het gesing. Gedigte is geskryf. Preke is gepreek. Konferensies het plaasgevind. Selfs kermisse is gehou om die Reformasie wat 500 jaar gelede plaasgevind het,…

Om gereformeerd te wees, vra waagmoed

Aan die bopunt van Hugenotelaan in Fransch­hoek staan die Hugenote-monument. Dit is in die laat veertigerjare van die vorige eeu opgerig om ons te herinner aan die 180 Franse Hugenote…

Dit was nie net maanskyn en rose nie

Met die 500 jarige herdenking van die Reformasie kan dit maklik gebeur dat dié stuk geskiedenis so geromantiseer word, dat die slegte verhale wat onlosmaaklik deel daarvan was, nie ter…

Dis tyd om sola scriptura te leef

Sola scriptura! – die Bybel alleen – is een van die hoekstene van die Reformasie. In ’n wêreld waar ge­lowiges moes luister na wat die priesters en bis­koppe oor die…

Hier staan ons …

Die Reformasie het nie net oor kerk en teologie gehandel nie. Dit was ’n protesaksie teen die uitbuiting en misleiding van mense deur kerk en staat – teen korrupsie. 500…

Dis tyd om nuut te dink oor die amp

In meer en meer gemeentes word ouderlinge en dia­kens vervang met gemeenteleiers. In die Hand­leiding vir die erediens is daar selfs ’n formulier vir die indiensstelling van gemeenteleiers. Kerkrade word…

Wittenberg 2017: ’n Ou droom herontdek

“Vandag is ’n historiese dag,” het prof Jerry Pillay, vorige president van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde kerke op 5 Julie in Wittenberg, Duitsland tydens die vergade­ring van die liggaam gesê.…

En die regte kerklike leiers vind ons …

Iemand skryf onlangs dat die kerk nuwe leiers nodig het. Tye het so dramaties verander dat die “ou” manier van doen gewoon net nie meer werk nie. Daarmee het hy…

‘Pinkster’ is diep gewortel in die Reformasie

Wat het die Reformasie en “Pinkster” soos wat dit in die NG Kerk gevier word, met me­kaar in gemeen? Die gemene deler is her­lewing! Net soos wat die Reformasie onder…

Sing en dans … omdat ons gereformeerd is!

Een van die treffendste opmerkings wat prof Jürgen Moltmann gemaak het tydens sy onlangse besoek aan Suid-Afrika, was dat die Christendom ’n godsdiens van vreugde is – ’n godsdiens van…

En die kerk is …

Wie en wat is die kerk? Dit is vrae wat meer en meer gevra word namate die kerk inge­sleep word in ’n sekulêre wêreld met sy eie spelreëls. Aan die…

Leer jy hulle nog, dominee?

Hoeveel lering vind daar nog in gemeentes plaas? Hoe goed ken lidmate die Bybel? My ervaring is dat ouer lidmate nog hulle Bybel ken, maar dat veral jonger lidmate skrikwekkend…

Prediking is die hart van erediens

Een van die belangrikste veranderinge wat die Reformasie tot gevolg gehad het, was die rol van prediking in die erediens. Aanbidding in die Middeleeuse kerk het gefokus op die altaar…

Kom ons leer die kinders!

Wat het die herdenking van die Reformasie vyf eeue gelede te doen met van die uitstaande skole in ons land soos Grey Kollege in Bloemfontein? Wel, eintlik alles! Die verhaal…

Laat ons uit volle bors sing

In die Gereformeerde tradisie is kerkwees, musiek en sang byna sinoniem met mekaar. Heel dikwels word gemeentes in ons dag “gemeet” aan die sang en musiek van die gemeente. Hoewel…