Bosman kry pos by Algemene Sinode

Dr Lourens Bosman is die pos aangebied van algemene bestuurder by die kantoor van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Bosman is tans predikant van die NG gemeente Lux Mundi in Pretoria, maar ook voorsitter van die Algemene Sinode se Taakspan vir Missionale Transformasie.

In dié pos sal hy dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, op verskeie fronte ondersteun, maar die eerste verantwoordelikheid wat in die advertensie vir die pos genoem is, was ondersteuning van die moderamen en sy taakspanne ten opsigte van missionale transformasie.

Bosman het by navraag gesê missionale kerkwees is sy passie en dit is die hart van die pos. Dis waarom hy daarvoor aansoek gedoen het. Hy is dankbaar vir die geleentheid om voortaan sy volle aandag daaraan te kan gee om die breër kerk te help om die skuif na ʼn meer missionale kerkwees te maak.

Hy is oortuig dat die NG Kerk ’n roeping het in Suider-Afrika. Die kerk is hier geplaas om ’n rol te speel en om ’n verskil te maak. Dit moet op ’n ander manier gebeur as in die verlede en hy wil graag ’n bydrae daartoe lewer, het Bosman gesê.

Finale gesprekke moet nog gevoer word wat sal bepaal of hy begin Januarie of begin Februarie by die Algemene Sinode se kantoor in Pretoria sal aansluit.