Moet ons ‘replace’ of ‘fix’?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die meeste van ons kry gereeld die een of ander tekenprentjieverhaal in die sosiale media. So ontvang ek ’n kosbare verhaaltjie verlede week van ’n ou skoolvriend.

In die verhaaltjie stap ’n ouma met haar kleinkind in die straat af. Die kleindogter vra haar ouma: “How did you manage to be married for sixty years?” En die ouma antwoord: “My child, we learned to fix it – not to replace it!”

Met die herdenking van die Reformasie wat 500 jaar terug begin het en ons wat bely Ecclesia reformata sem­per reformanda (’n reformatoriese kerk moet voort­durend haarself aan reformasie onder­werp), het dié prentverhaaltjie vir my die boodskap van die Reformasie opnuut verhelder.

Die Here het sy kerk hier op aarde geroep – nie om iets of iemand te kom “replace” nie, maar om te “fix”. Die kerk is in die eerste plek nie geroep om iets of iemand te kom vervang nie. God het sy kerk op aarde geroep om in die wêreld die verhouding tussen die mens en die Here te herstel. Deur ons weeklikse eredienste; die gereelde bediening van die sa­kra­mente; die diens van barmhartigheid waar lid­­mate ’n verskil maak op die markplein en waar die evangelie-boodskap in al sy gestaltes prakties uit­gedra en geleef word. Dáár is die kerk besig om die verhouding met God en sy skepping/skepsel te her­stel.

Verder is die kerk nie geroep om die moeilike vraagstukke van reg en geregtigheid te vervang met vin­nige en oppervlakkige antwoorde nie. Die kerk is geroep om mense weer te bring by herstel: om weer God se aangesig te soek en te vra na sy wil.

Kerkrade en kommissies word vervang met be­stuurs­komitees en bedieningsmodelle. Natuurlik mag ons aanpas by die eise en omstandighede van die tyd. Maar om kerk te wees vra meer as net “ver­vang”.

Kerkwees in die 21ste eeu vra dalk weer soos die prentverhaaltjie om eerder te herstel. Herstel om weer te wees wat God bedoel het met Paulus se woorde: “… julle is die liggaam van Christus en elk­een is ’n lid daarvan”.

In Miga 6:8 kom die Here se woord duidelik tot die mens as Hy ons oproep om nie te vervang nie, maar te herstel: “… die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat ge­skied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.”

Daarmee vra God herstel geregtigheid – leef met en bring Hoop;

Herstel verhoudings met omgee en trou – leef met en gee Liefde;

Leef elke dag en oral bedagsaam voor God – leef sigbare Geloof.

Orrels en die Liedboek word soms vervang met ’n orkes en ander liedere. En die rede waarom ons dit doen, moet altyd wees die herstel waarvan die Psalmdigter skryf: Prys die Heer met blye galme, o my siel daar’s ryke stof … en daarom: Loof Hom met die tromme, loof Hom met die harp! Laat alles wat asem het die Here loof!

Dr Dewyk Ungerer is die moderator van die Noor­de­like Sinode.