Vir Paulus het alles oor Christus gegaan

PAUL, APOSTLE OF CHRIST (2018)
Genre: Geloof
Ouderdomsbeperking: 13


Soos met enige Bybelse verhaal waarop Hollywood sy hand waag, is daar altyd van­uit verskillende geloofstradisies kritiek oor die historiese interpretasie. Buiten tegniese kommentaar soos verskille oor datums en oor wie nou eintlik Handelinge geskryf het, is die verhaal wat Paul, Apostle of Christ vertel re­delik Bybelgetrou.

Dit speel af waar Paulus in die tronk is in af­wagting op voltrekking van sy doodsvonnis. Die Christelike gemeenskap in Rome stuur vir Lukas om by Paulus besoek af te lê. Dit is in hier­die gesprekke in die tronk waar Paulus se le­ring uiteengesit word. Twee sake het in die fliek uitgestaan, naamlik: die uitbeelding van Paulus se lewensdoel en hoe die eerste Christene hulle roeping geleef het.

Paulus se vaste geloof en sekerheid dat Chris­tus die enigste verlosser is, word goed uitgebeeld. Na sy Damaskus-ervaring het hy Chris­tus gevolg, sy lewe het om Christus ge­gaan: of hy nou lewe of sterwe, alles het vir hom oor Christus gegaan. Dit was sy belydenis dat indien Christus nie opgestaan het nie, alles tevergeefs is. Hy verwys baie keer na die genade van God oor alles en almal.

Die radikaliteit van die liefde van die Christelike gemeente in Rome word baie treffend uit­gebeeld. Die eerste gelowiges was baie radikaal in die uitleef van liefde. Hulle het geglo dat hulle uitlewing van die liefde en versorging na die voorbeeld van Jesus, die enigste manier is hoe hulle lig na die wêreld kan bring. Dit, terwyl hulle geleef het tydens die ergste vervol­ging van Christene in die geskiedenis, waar Christene as lewende fakkels in die strate gebruik is.

Dit is nie ’n fliek wat, gemeet in Hollywood-standaarde, die grootste begroting gebruik het nie, maar staan nie terug in tegniese kwaliteit nie. Alles in ag genome is dit die moeite werd om te gaan kyk. Aan die einde het die meeste mense bly sit totdat die laaste sinne oor die skerm gerol het. Dit is ’n fliek wat jou laat nadink of ons lewe ook werklik gaan oor Christus se liefde en die eer van God, soos die Bybel die eerste Christene se lewenstyl beskryf.

Dr Quintus Heine is streekshoof (Wes-Kaap) van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.