Só anders

Die manier waarop God in hierdie wêreld en met sy mense werk, is soms verrassend vreemd. Dit is so anders as wat ’n mens sou verwag.

Twee groot gebeure op die kerklike kalender herinner ons daaraan: Hemelvaart en Pinkster.

Met Hemelvaart gaan Jesus weg. Die een wat gekom het om vir mense te wys hoe God lyk, verdwyn.

Maar Hy verdwyn om terug te kom. En as Hy deur sy Gees terugkom, kom Hy terug om nader aan sy mense te wees as ooit tevore.

Kyk ons ’n paar weke terug in die kerklike kalender, is daar nog twee sulke gebeure wat vir ons wys hoe God iets op onverwagte wyse heeltemal omkeer.

Op Goeie Vrydag sterf Jesus. Hy gaan dood.

Maar Hy gaan dood om die dood te oorwin. Hy gaan dood om op te staan en weer te lewe. Hy gaan dood om vir sy mense ’n ryker en voller lewe as tevore te bring.

Dit is belangrik dat gelowiges hierdie vreemde werk-wyse van God goed verstaan, want as Hy mense roep om sy volgelinge te wees, werk dit ook so.

God roep sy mense om hulleself prys te gee. Hy roep sy mense om hulle lewe hier op aarde weg te gee, om nie langer vir hulleself te leef nie, maar vir ander. Hy roep sy mense veral om hulleself vir die minstes, die armstes en die noodlydendes te gee. Vir diegene wat hulle nooit kan vergoed of terugbetaal vir enige weldaad nie.

En dan gebeur die wonder. Want diegene wat dit doen, ontdek mettertyd dat hulle ’n nuwe, voller en ryker lewe teruggekry het.

Diegene wat ’n omgee-lewe leef, diegene wat wegkyk van hulleself af om die armes en noodlydendes raak te sien, hulle lewe naby aan God.

En wat kan beter wees as dit?