Laat ons nuut na mekaar kyk

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In die kerk is ’n tragedie besig om af te speel. Lidmate gaan mekaar moontlik in die hof ontmoet. En dit oor etiese verskille.

Kom ons kyk ’n slag met ’n ander oog na wat gebeur, het ek gedink toe ons onlangs deur Namibië gereis het.

Voordat ons ons gaste op die lughawe gehaal het, laai ek by ’n buitelugagentskap die Engel op die Isuzu-bakkie. Die proppie van die veldyskas en die kragpunt op die bakkie is pasmaats. Hulle sou ons as ’n span bedien met die koudhou van die aande se lekker goed.

Dit was dieselfde met ons en ons gaste: pasmaats. Hulle: Amerikaners, stedelinge, Katolieke; en ons:  boere, NG Kerkmense en  plaasjapies. Ons kinders is getroud.

Ek het gewonder hoekom dié passing so goed werk soos die Isuzu en die Engel. Dit voel asof ons mekaar ’n leeftyd ken, tog is dit maar enkele jare. Daar is geen geskille nie. Net onderlinge vriendskap en liefde, al kom ons uit totaal verskillende wêrelde.

Daar kom by my een antwoord op: Ons het mekaar gevind in die waardes wat Christus in sy goeie boodskap aan ons gesinne oorgedra het. Albei huise is daarop gebou. Ons het nooit vasgehaak by dogmas en leerverskille nie. Ook nie ingewikkelde etiese gesprekke en argumente nie. Ons het net vir mekaar mense geword wat almal die liefde van Christus wil uitleef.

Sien ons nog in ons medelidmate en medegelowiges mense wat deur Christus nuut geskep is, of sien ons net ’n ander mening voor ons staan? So het verskille gegroei tot geskille en tot vyandskap binne die geloofsgemeenskap.

As ons mekaar in die hof moet ontmoet oor die bestaan van Christus, of dat liefde die kernwaarde van die evangelie is, sou dit dalk verstaan kon word. Maar oor sake wat nie in die hart van die evangelie is nie? Nee.

Christus het vir Tomas nie gelei tot opinies oor randsake of etiese argumente nie. Nee, Hy het hom begelei om Hom, Christus, in ’n nuwe lig te sien. As die Een wat anders uit die graf gekom het as wat Hy daar ingegaan het. Daardie opgestane, lewende Christus wil vir Tomas aan Hom bind, nie aan dogmas of argumente nie.

Met hierdie perspektief wil ons nie ingewikkelde leersake ignoreer nie. Pase wil ons begelei om vrygemaak te word sodat ons alles met die regte per-spektief sien. Dan kry etiese verskille en dogmas hulle regmatige plek.

Die bedoeling is eerder dat ons mekaar as mense in Christus herontdek. Ons moet mekaar terugvind in die kernwaardes van die evangelie, naamlik om mekaar opreg menslik te sien, lief te hê en te respekteer. Dit het Christus tog in elke verhouding binne die geloofsgemeenskap gewys. Hy roep ons op tot die dissipline om mekaar eers lief te hê, eerder as om mekaar te verketter en te beveg. Verskil dan in liefde, as ons moet verskil.  Wanneer ons met so ’n oog na mekaar kyk sal die verskille en geskille klein genoeg bly om mekaar nie uit te dryf tot binne in ’n hof nie.

Kom, my medegeliefdes, pasmaats in Christus, kom ons maak dít ons passie wanneer hierdie tragedie dreig.

Dr André Olivier is moderator van die NG Kerk in Namibië.