Dis absurd

Dit is interessant om te sien dat Jesus ’n sin vir die absurde gehad het. ’n Mens sien dit waar Hy sê ’n mens steek nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie.

Verbeel jou die prentjie: Die kamer is donker. Dan kom iemand en steek ’n lamp op. Wanneer dit mooi helder skyn sodat die kamer verlig is, vat die persoon ’n emmer, keer dit om en sit dit bo-oor die lamp neer. Dan is alles onder die lamp verlig, maar die res is weer donker.

Dit is tog absurd. En dit is presies die punt wat Jesus wil maak.

Lig word op verskeie plekke in die Bybel in verband gebring met die teenwoordigheid van God. Dink maar aan hoe die Johannesevangelie begin deur oor Jesus te sê in Hom is daar lewe en dié lewe is die lig vir die mense.

Met Pinkster vier ons dit dat Hy deur sy Gees in ons kom woon. God se lig word in ons aangesteek. Dit verlig die kamer van ons lewe.

En dis hier waar Jesus se absurde beeld ter sprake kom. Want net so absurd as wat dit sou wees om ’n lamp aan te steek en ’n emmer daaroor om te keer, net so absurd sou dit wees om God se lig wat in ons brand, vir die wêreld weg te steek.

Soos die lamp in die donker kamer moet skyn om dit lig te maak, so moet God se lig in en deur en uit ons lewe skyn om ʼn donker wêreld om ons te verlig.

Jesus sê dit direk: “Julle is die lig vir die wêreld.” En Hy voeg by: “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” Om dit nie te doen nie, sou absurd wees.