Gesoek: Leiers wat ’n verskil maak

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ons het outentieke leiers nodig wat werklik ’n verskil kan maak!

Leierskap in die wêreld waarin ons vandag leef, word dikwels gekenmerk deur ’n kultuur van selfverheerliking, soeke na mag, charisma en diepgaande vrydenke wat integriteit en waardes vervang met ’n materialistiese en egosentriese behoeftebevrediging as leefstyl. Die waarheid word verruil vir die leuen. Die belang van die gemeenskap word op die agtergrond geskuif ter wille van ’n eie belang. Ons wêreld gaan mank aan ware leiers.

In die kerk is die vraag na geestelike leierskap eweneens van uiterste belang. Hierdie leierskap moet gekenmerk word deur integriteit, wysheid, visie, spiritualiteit, verstaan van ons roeping en die uitleef van ons geloof in die praktyk. ’n Deurleefde en opregte verhouding met God is ononderhandelbaar. Kreatiwiteit, verbeelding en die ontdekking van geleenthede in ’n nuwe konteks is noodsaaklik. Leiers wat ook hul eie tekortkominge besef en in afhanklikheid van hul Skepper leef.

Hierdie geestelike leiers verwys nie alleen na predikante nie, maar alle leiers in die kerklike lewe. Ouderlinge, diakens, jeugleiers, mentors, selleiers en enige ander wat leiding mag neem.

Ek onthou ’n aanhaling wat ek ’n tyd gelede gelees het (ek is nie seker wie die outeur is nie): “A good conductor conducts by being conducted. He first hears, feels, loses himself in the silent music; then when he knows what it is, he finds a way to help others hear it too. He knows that music is not made by people playing instruments, but rather by music playing people.”

Die geestelike leier word meegevoer met dit wat in sy of haar lewe gebeur. Manne en vroue wat in geen onduidelike taal hulle getuienis uitleef. Hulle ontmoeting met die lewende God, wat hulle lewe radikaal verander het en waarvan hulle die musiek duidelik in hul ore kan hoor, word hul allesoorheersende kern. Hy kan nie anders as om ander te help om ook dit te hoor en ervaar wat hy beleef nie.

Hierdie leier se fokus is op die koninkryk van God en hy/sy identifiseer met die lewe van Jesus Christus. Sy eie belang staan in diens van ’n veel groter roeping. Die wagwoord is verhoudings en die bou aan ’n kerklike gemeenskap wat die egtheid van hulle geloof uitleef. Leiers neem mense op ’n reis waar hulle elkeen in hulle alledaagse lewe voor God se aangesig kan leef – coram Deo. Geloof waar die lewe gebeur!

Die kerk en ons gemeenskappe het dringend leiers nodig met ’n duidelike visie en passie vir die nood van die wêreld. Hulle wat mag totaal anders hanteer en met Jesus as voorbeeld met deernis en sensitiwiteit ander dien. Leiers wat hoë prioriteit op die bou van verhoudings plaas deur te luister en te dien. Wat uit die genade van God leef en ander saam neem op die wonderlike reis van die lewe.

Sonder hierdie leierskap sal die gevolge ingrypend wees.

Dr Hugo van der Linde is moderator van die Hoëveld Sinode.