Mag ons versigtig omgaan met ons woorde

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die land van die groot woordfabriek is ’n wonderlike boek wat handel oor mense wat amper nooit praat nie (geskryf deur Agnès De Lestrade, vertaal deur Nicol Stassen). In hierdie vreemde land moet jy woorde koop en hulle insluk om hulle te kan uitspreek.

As jy gelukkig is, kan jy woorde op ’n uitverkoping gaan koop. “Maar dikwels kan ’n mens nie veel met hierdie woorde doen nie. Wat doen ’n mens met semiotiek, hermeneutiek of Hebraïkus?” Praat is duur in die land van die groot woordfabriek.

Daniel, ’n klein seuntjie in hierdie vreemde land, voel sy woorde is niks werd nie en klein. Daarom glimlag hy maar eerder as om sy woorde te gebruik. Eendag toe hy wel besluit om sy woorde te gebruik, gebruik hy net een wat hy lank gebêre en oordink het.

Hierdie verhaal is so kosbaar en laat my wonder hoe ons met woorde in ons lewe en ook in die kerk omgaan. Woorde is wonderlik, woorde het krag, maar woorde kan ook verhinder, seermaak en toemaak.

Hoe praat ons? Hoe lyk ons woorde met en oor mekaar? Hoe lyk ons woorde oor God, oor die goeie nuus wat ons verkondig? Sluit ons mense in met woorde? Het ons mense lief met ons woorde? Laat ons hulle tuis kom met ons woorde?

Woorde kan geweldige verwoesting saai, maar ook geweldige vryheid, genesing en nuwe lewe bring.

In 2016 is daar ’n eksperiment gedoen waar twee mense in ’n vertrek geplaas is met die opdrag om vir vier minute in mekaar se oë te kyk sonder om ’n woord te sê (soek na “4 minutes experiment” op YouTube). Die effek van hierdie oefening is verbysterend. Emosies word op ’n ander vlak wakker gemaak. Iets gebeur met jou binnekant wanneer jy diep in iemand se oë kyk, want daardie oë vertel ’n duisend verhale.

Ons woorde (en selfs die tekort aan woorde) het die potensiaal om die wêreld te verander, om emosies op ’n ander vlak wakker te maak en ’n nuwe wêreld met nuwe moontlikhede oop te sluit. Spreuke 15 sê dit so mooi “’n Sagte antwoord laat die woede bedaar. Skerp woorde maak mense woedend.”

Mag ons soos Daniel in die vreemde land van die woordfabriek besef dat woorde duur is. Mag ons versigtig daarmee omgaan en besef watter effek goedkoop of sogenaamde “groot” woorde op mense het en mag ons uitgedaag word om nuut te dink en nuut te praat.

Ds Janet Cruywagen is predikant van die NG gemeente Valleisig in Pretoria.