Ek is bekommerd

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johan Swanepoel skryf:

Ek is bekommerd oor die rigting waarheen die NG Kerk op pad is.  In die Kerkbode van 21 September 2018 skryf Nelis Janse van Rensburg: “Vir homoseksuele mense om te floreer, moet hulle seksualiteit myns insiens gelykwaardig aan heteroseksualiteit beskou word.”

Volgens my gaan hy direk teen die Skrif soos dit baie duidelik verwoord word in Efesiërs 5: 21 – 32.  Dit gaan hier oor man-  en vrou-wees.  In vers 31 staan daar duidelik:  “Daarom sal ’n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees”

Anatomies is die man en vrou verskillend soos God dit bedoel het.  Die verskil is daar vir ’n rede wat elke gesonde man en vrou sal verstaan.  Wanneer gaan die NGK ’n besluit neem?