Kerkbode se Kersfonds

Kersfees het by uitstek die tyd geword om te gee.

Daar is ’n stewige teologiese basis vir dié gewoonte. Met Kersfees vier die gelowiges immers die feit dat God sy Seun vir ons gegee het. Daarom sing ons ook in Lied 358 onder meer:

Voel jy ook nou sy warm liefde
as ons die dag gedenk,
toe Hy sy Seun aan ons gegee het –
ons grootste Kersgeskenk.

Omdat God gegee het, gee ons ook graag vir mekaar. By Kerkbode het dit die tradisie geword om aan gemeentes, gelowiges en ander instansies die geleentheid te gee om te gee ten bate van kinders.

Die kerk doen op verskillende maniere groot werk om kinders te bedien. Dit begin as ons babas doop en die ouers ondersteun in die opvoeding van hulle kinders. Dit sluit die omvattende taak in om goeie kategesemateriaal voor te berei sodat kinders se geloof gevorm kan word.

Daar is prettige jeugkampe en ander byeenkomste wat wissel van klein groepies in gemeentes tot die massa­saamtrekke van #imagine waarin die NG Kerk hande vat met ander kerke.

Maar daar is ook spesifieke bedienings aan kinders wat nie soveel voorregte het soos ander nie. Dink maar aan kinderhuise. Dit is sulke bedieninge wat deur Kerkbode se Kersfonds ondersteun word.

En die ondersteuning is bitter nodig. Kerkbode versoek gemeentes en lidmate om tot hierdie fonds by te dra. Miskien kan ’n gemeente een erediens- of deurkollek­te hieraan wy. Dalk kan ’n lidmaat of gesin ’n bydrae maak. Selfs al is dit ’n klein bydrae, kan al die bydraes saam op die ou end dalk ’n groot verskil maak.

Die besonderhede waar bydraes inbetaal kan word is: Kerkbode-Kersfonds, Absa-bank, rekeningnommer: 044306417, takkode: 632005.