’n Juweel in die literatuur oor gebed

GEBEDE WAT GOD ALTYD VERHOOR
Deur Stephan Joubert
Uitgewer: Christelike Uitgewersmaat­skappy, 2018

Resensie deur Eldré Bester


In hierdie kan-nie-neersit boek oor gebed, gesels Stephan Joubert op sy kenmerkende reguit, eerlike manier oor vrae rondom gebed waarmee menige kinders van God al geworstel het.

“Hoekom verhoor die Here sommige gebede en ander nie?”, “Hoe moet ek bid?” en “Wat is gebed?” is enkele van die vrae wat Joubert aanraak.

Aan die hand van ’n gebedsreis deur die boek Habakuk, ontdek die leser hoe die profeet se beskouing rondom God en gebed radikaal verander teen die einde van die boek.

Habakuk tree op as profeet in die onstuimige Jerusalem wanneer die nuwe wêreldmag genaamd Babilonië hul eerste aanvalle op die stad begin loods. Hierdie tyd is gekenmerk deur korrupsie, geweld, onderdrukking en disrespek vir God se wet – omstandighede wat vir die hedendaagse kind van God al te veel bekend klink!

Boonop worstel Habakuk met sy eie wankelende geloof as hy aanvanklik nêrens vir God kan vind te midde van al hierdie chaos nie …

Saam met Habakuk leer ons algaande dat gebed ’n lewenslange proses van wag op die lewende God is – om in sy teenwoordigheid in te kom en daar te bly!

Deurdat Habakuk vir hom­self ’n geestelike wagto­ring oprig, begin hy iets verstaan van die geweldige gees­telike seën en krag wat daar opgesluit lê in wag op die Here. Deur te wag op die Here, ver­ander Habakuk van ’n hooplose gelowige na ’n persoon wat met hoop gevul is. Sy oë gaan oop vir die feit dat God met groot krag aanwesig is en dat Hy nie “nêrens” is nie, maar “nou hier” en oral.

Nadat die leser saam met Habakuk leer dat gebed eerstens oor God gaan en oor sy eer, sluit Joubert sy boek af met geheime vir ’n kragtige gebedslewe – wat dit beteken om reg te bid. Tien stereotipes oor gebed wat hindernisse vorm in die proses van “reg wag” op God, word ook bespreek.

’n Praktiese handleiding vir gebed in die vorm van ’n Bybelstudie, rond hierdie juweel in die litera­tuur oor gebed uit die pen van ’n bekroonde skry­wer, perfek af.

▶ Ds Eldré Bester is as ’n kind van God, tentmakerle­raar by Algoa Gemeenskapskerk en ma en eggenoot.