Geen verdraagsaamheid met sonde

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Chael TerBlanche van Môregloed, Pretoria skryf:

Na aanleiding van die artikel van Nelis Janse van Rensburg oor die Kerk en seksualiteit (Kerkbode, 21 September) wil ek graag die volgende kommentaar lewer.

Die skrywer maak ’n oproep tot verdraagsaamheid teenoor mekaar, maar kan dit ongekwalifiseerd wees? Ek sal wil glo dat ons as sondige mense verdraagsaam sal wees teenoor mekaar in ons stryd teen sonde, maar dat ons glad nie verdraagsaam sal wees vir die sonde nie. Is dit nie juis dit wat die 2016 besluit vir ons duidelik kom maak nie?

Dit maak nie saak wat jou seksuele oriëntasie is nie, maar of jy sondig, of nie. Volgens die Skrif is enige seksuele daad buite die huwelik, wat tussen ’n man en vrou is, sonde. Indien jy versoek word om te sondig, is dit iets wat jy moet bely en die genade van die Here is vir jou om die oorwinning te behaal, want Hy het al die sonde aan die kruis gespyker.

Of dit nou seksuele sonde as gevolg van jou oriëntasie is of omrede jy nie getrou kan bly nie, dit maak nie saak nie. Dit is sonde om seksueel te verkeer buite die huwelik en daarmee mag geen Christen verdraag­saam wees nie. 

Solank ons ons sonde erken en bely is daar vir ons vergifnis, maar indien ons opsetlik bly sondig, is daar vir ons geen vergifnis nie, maar net die ontsettende oordeel van God.

Hebreërs 10:26-27: “Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar ’n verskriklike verwagting van oordeel en ’n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.” 

Mag ons nooit moedeloos raak in die stryd nie of ’n struikelblok wees vir ander deur te leer dat dit nie sonde is nie, maar mag ons volhard in die geloof en wat ons geleer is.