Die Woord van God

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Chris Saayman van die NG gemeente Tafelberg skryf:

Tafelberg-gemeente sal nié die knie voor Baäl buig nie. Al kos dit bloed en trane!

Post-moderne liberalistiese godsdiensfilosowe is doelgerig besig om die ware geloof in die NG Kerk – geskoei op die Skrif as onfeilbare Woord van God en die Drie Formuliere van Eenheid – af te breek en talle niksvermoedende lidmate besef nie hoe hulle geliefde kerk onder hulle neus op sleeptou geneem word nie – die afgrond in.

’n Afgrond waar die Heilige Skrif afgegradeer word tot ’n feilbare menslike boek vol foute en teenstrydighede. ’n Boek van menslike woorde oor God. ’n Boek van “belangrike antieke dokumente”. En nie meer God se onfeilbare openbaring aan die mens nie.

Nou word diegene wat die historiese Christelike geloof omhels en die Skrif – op voetspoor van Nederlandse Geloofsbelydenis Artikels 3-7 – as God se Woord bely, as “fundamentaliste” en “godsdiensreg­ses” afgemaak.

Geen kerk kan op hierdie glybaan voortgaan en steeds ware kerk van Christus wees nie.

Maar Tafelberg-gemeente sal nié die knie buig nie.

– Kerkbode het in die vorige ses uitgawes ’n reeks gepubliseer van artikels deur die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake waarin die amptelike standpunt van die NG Kerk oor die Bybel weergegee word. Daarin is dit duidelik dat die NG Kerk die Bybel as die Woord van God beskou. – Redakteur.