Beste Nelis

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Prof Julie Claassens skryf:

Beste Nelis,

Jy het onlangs in jou bydrae oor etiese leierskap (Kerkbode, 2 November) verwys na “een van ons dosente het by die Woordfees op Stellenbosch beweer dat die kerk geen moraliteit oor het nie.”

As die dosent wat saam met jou op die paneel oor moraliteit en die kerk gedien het, wil ek da­rem net sê wat ek gesê het. My standpunt was dat as die kerk, van wie ek lidmaat en predikant is, en vir wie ek baie lief is, nie sy kwessies oor seksuali­teit, maar ook ras en gender uitsorteer nie, dan is die kerk 0% moreel.

Dié van ons wat so aanhou om te praat oor mens­waardigheid, reg en geregtigheid, liefde en compassion hou ’n spieël op en vra die kerk en haar leiers, van wie ons ook deel is. Kyk. Wie is ons, en wie wil ons wees?

Met waardering.