Kom reis saam

FROM MY OWN TO THE UNKNOWN AND BACK TO MY OWN – A PRACTICAL JOURNEY TO INTERCULTURAL RELATIONSHIPS
Deur MA van der Westhuizen, T Greuel en CH Thesnaar
Uitgewer: Christelike Lektuurfonds, 2018

Resensie deur Eugene Malan


Na ’n onlangse interkulturele projek, reflekteer een deelnemer: “Ons is almal mense met dieselfde behoeftes, tog is ons só verskillend dat ek eintlik niks van hulle verstaan nie.” Soms besef ’n mens dat ons dieselfde planeet deel, maar dit voel asof ons in wêrelde ver van mekaar verwyderd leef. Om met andersheid te leef, is deel van die mens se storie. Hierdie realiteit kan ’n mens óf ontken, óf erken.

In From my own to the unknown and back to my own, stel die skrywers ’n proses voor waardeur dieplig­gende verandering plaasvind in die manier waarop men­se hulleself en ander verstaan – op weg na goeie verhoudinge met mekaar oor die grense van andersheid heen. Die prosesvoorstel is gegrond op insette vanuit die skrywers se verskillende dissiplines (Maatskaplike Werk, Musiek en Teologie) en is deur ’n ge­val­le­studie getoets.

Die boek neem die leser op ’n denkbeeldige treinreis oor vier stasies waardeur die transformasieproses stel­sel­matig gefasiliteer word. Alhoewel die verloop ’n logiese vordering na ’n volgende stasie uitspel, laat dit ruimte vir elke reisiger om so lank as wat dit nodig is by ’n stasie te vertoef –en selfs na ’n vorige stasie terug te keer – voordat die reis na die volgende stasie of fase van transformasie voortgesit word. Ook word die reis nie as ’n eenmalige, afgehandelde proses aangedui nie, maar bly dit ’n reis wat voortgaan en algaande dieper verandering meebring.

Met helder aantekeninge word die doel, fokus en aksiestappe by elke stasie uiteengesit, sodat die groepe wat op reis gaan, met geen onduidelikheid gelaat word oor die praktiese uitvoering van die proses nie. Soos die subtitel aandui, word deelnemers prakties begelei tot dieper verhoudinge oor grense van “andersheid”.

Die tegniese detail van die proses trek soms die aandag van die groter doel daarvan af. Tog is dit met die hulp van ’n blaaibord en pen handig om die fyn uitgewerkte proses, met al die moontlike uitdagings van elke stap, goed te verstaan. Dit is eerder ’n werkboek as ’n leesboek en dien as uitstekende hulpmiddel vir enige leier wat mense graag oor grense wil neem en groter begrip vir hulleself en mekaar wil bewerkstellig.

▶ Ds Eugene Malan is leraar by NG gemeente Sonstraal.