My swakker broer

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Gerrit du Raan van Suiderhof, Windhoek, skryf:

Rondom die gay-debat is al baie gesê: oor die grondwetlike bepalings teen diskriminasie, godsdiensvryheid en vryheid van assosiasie.

Die probleem waarmee ek worstel is dat as die gesag van die Woord elke keer in ’n wêreldse hof getoets moet word, is daar nie veel oor vir die gewone mens om aan vas te hou nie en is die Leiding van die Heilige Gees in gedrang.

Die doodsondes soos uiteengesit in 1 Korintiërs 6:9-10 beklemtoon maar net die feit dat almal van ons in sonde ontvang en gebore is, niemand is uitgesonder nie; dit word daagliks in een of ander vorm oortree deur elkeen van ons.

Die een en alles bepalende liefdesgebod soos deur Jesus aan sy volgelinge gegee bepaal dat jy God met jou hele hart en verstand moet liefhê en jou naaste soos jouself. Dit is sekerlik wat Paulus uitgespel het toe hy naasteliefde teenoor jou swak­ker broer aangevoer het as rede vir jou ont­houding van afgodsoffervleis al is jy ook hoe se­ker van jou oortuigings onder leiding van die Heilige Gees.

Liefde vir jou naaste, jou swakker broer, temper dus jou oortuigings al het jy dit ook op jou knieë by die drie-enige God afgesmeek en is die enigste bepalende faktor in die uitlewing van jou insigte teenoor jou medemens.

Hoewel die sogenaamde doodsondes nie eens almal ewe strafbaar in ’n siviele hof is nie, is dit tog die grootste oorsaak van alle stres rondom menslike verhoudings en buit Satan ons kennis daagliks uit om ons hierin te laat struikel en vrede met selftevredenheid te vervang. Gevolglik is ek huiwerig om dit in ’n hemelse hof te toets as my slim redenasies tot my swakker broer se val gelei het.