Kersfees

Binnekort vier ons Kersfees. Ons vier dit dat God so lief is vir die wêreld –
Vir die Jode en die Palestyne, die Argentyne en Filippyne, die Khoi en die San, die Vendas, Tswanas, Damaras, Afri­kaners, Zoeloes, Owambo’s, Xhosas, Shonas, Swazi’s en Himbas;
Vir onderwysers en verpleegsters, bakkers, bodes, boere, ingenieurs, werkloses, joernaliste, bankbestuurders, taxi­bestuurders, parlementslede, studente, program­meer­ders, bedelaars, maatskaplike werkers;
Vir kleuters, oupas en oumas, alleenlopers, babas en bak­vissies, jong getroudes, adolessente, oumagrootjies, enkelouers, tieners, geskeides en middeljariges;
Vir motordiewe, drinkers, skinderaars, bedrieërs, mole­s­teerders, dwelmhandelaars, moordenaars, vervalsers, bank­rowers, plaasaanvallers, smokkelaars, kuberkrakers, lasteraars, leuenaars;
Vir lesbiërs, gays, straights, trans- en interseksmense, queers, homofobe, selibates en ander wat moeilik in hokkies pas;
Vir dapperes, angstiges, vrolikes, depressiewes, siekes, tevredenes, ambisieuses, vergetenes, aggressiewes, ont­nug­terdes, verbetenes, geammuseerdes, treurendes, eensames, dromers en dankbares;
Vir renosters, kraanvoëls, vleie, pikkewyne, luislange, paddas, heuningbye, sardyne en marlyne, grasvelde, oli­fante, riviere, verkleurmannetjies, oerwoude, krewe;
Vir fariseërs, gelowiges , ongelowiges, eksegete, biskoppe, fundamentaliste, sendelinge, dwepers, dominees, profete, geloofsgenesers, gospelsangers, twyfelaars;
Vir prostitute, mishandeldes, geboeliedes, verhongerdes, uit­gestotenes, verwerptes, vervloektes, belasterdes, ge­stigmatiseerdes, verontmensliktes, verwondes en ver­nieldes –
dat Hy sy Seun gestuur het.