Harte, huise en kerke

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Dr Andrew Murray was regtig ’n merkwaardige mens.

Hy het meer as vyftig boeke geskryf en word steeds gereken as een van die belangrikste skrywers oor spiritualiteit in die gereformeerde tradisie. Hy was ’n begaafde kerkleier wat ses keer as moderator van die Kaapse sinode gedien het. Hy het ’n groot invloed gehad in onderwys en verskeie skole, veral meisieskole, gestig. En vanuit die Sendinginstituut en Hugenote Seminarium in Wellington is honderde sendelinge en maatskaplike werkers uitgestuur. Sy nala­tenskap lê dwarsoor die wêreld.

As ons vandag praat oor die kerk se gestuurde roeping, is Murray vir ons ’n rolmodel. In hom sien ons iemand wat leiding geneem het, wat kon organiseer, iemand met ’n passie om die evangelie te deel en iemand met ’n diep spiritualiteit.

In ons prentjie van ’n gestuurde kerk gaan dit oor harte, huise en kerke.

Ons is oortuig dat die missionale beweging nie blywende verandering sal bring as dit nie gedra word deur innerlike vernuwing nie. In die middel van die prent is die simbool van die Drie-eenheid. Die kern van ons roeping lê in ons toewyding aan die Vader, Seun en Gees. Dit gaan oor ons hart.

Dan is huishoudings ook onmisbaar in hierdie kultuurskuif. Huise is die belangrikste plek waar die volgende geslag dissipels gevorm word. Ons moet wegkom van die idee dat volgelinge van Jesus gevorm kan word in die 30-40 uur wat die kerk per jaar met ’n kind het. Geloofsvorming vind plaas deur gelowige ouers wat hulle kinders leer wat dit beteken om Jesus te volg. Murray het dit geweet, een van sy bekende boeke het gegaan oor hoe om kinders vir die Here groot te maak.

Die heropneem van ons gestuurde roeping gebeur natuurlik ook in gemeentes en kerke. Dit sou dwaas wees om van gestuurdheid net ’n persoonlike ding te maak. Die manier hoe gemeentes en sinodes ons besigheid doen, die programme wat ons organiseer, die mense wat ons mobiliseer en uitstuur, maak ’n verskil en vra ons beste pogings. Die lewe van Murray wys dit: Sy leierskap en organisasievermoëns het ’n blywende nalatenskap gelewer.

Harte, huise en kerke – hierdie drie vorm die bou­stene van ’n gestuurde kerk. Dit inspireer my om te sien hoe hierdie lyne in Andrew Murray se lewe bymekaarkom.

Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.