Ons moet doop: klein, groot, tussenin en herhaaldelik!

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Floris Knouwds skryf per e-pos:

Ai, die doop darem! Ons sukkel daarmee. Veral omdat ons dit vanuit tradi­sio­neel-teologiese redenasies probeer reg­verdig en soos ’n steeks donkie weier om ons veronderstellings (veral die een oor nie-herhaling van verbondstekens) te bevraagteken.

Satan, die mens se sondigheid, die maagdelike geboorte van Christus en selfs sy opstanding uit die dood (wat ’n kernwaarheid in die evangelie is) mag maar openlik bevraagteken en ontken word. Sonder dat iemand jou eens daaroor aanspreek. Kom dit egter by die doop (wat eintlik maar net ’n randwaarheid is)… dan skielik is dit ’n moeilike saak waaroor jy uit die bediening ge­smyt moet word. (Over gesegd synde: Die “ruim huis” van die kerk het plek vir persone wat Christus se opstanding ontken, maar nie vir iemand wat anders oor die doop dink nie!)

Die ergste is dat die verbond verkeerdelik aangehaal en gebruik word in die redenasies oor die doop. Die tekens van die verbond (besnydenis, doop, nagmaal) word gelyk gestel aan die verbond – terwyl dit glad nie die verbond is nie! Dis slegs tekens (heenwysers) en seëls (bevestiging) van die ander, groter werklikheid, naamlik God se verbond.

En dan die “ultimate” veronderstelling: God se belofte en verbintenis aan die mens (waaroor die verbond mos nou eintlik gaan) word deurkruis wanneer iemand hom/haar laat herdoop. Terwyl NIKS (gaan loer maar na die geskiedenis van Israel) sy verbond ooit kon deurkruis nie. Sy betroubaarheid geld dwarsdeur die Bybel as die drywer van die verbond – nie menslike gedrag nie.

Ek glo dat die kerk se standpunt oor die doop meer op tradisie (en gevegte met grootdopers) gebou is as op die Woord self. Ek glo ons moet doop: groot, klein, tussenin en herhaaldelik. Want die doop is NET ’n teken van ’n groter werklikheid. Presies soos met die nagmaal.

Sal ek ’n gravamen indien? Nee. Want ek weet dat dit nodeloos is om teen die redelose tradisies van die kerk beswaar aan te teken.