Teoloog oor grond, rykes en armes

“Sê maar net vir Moreleta(park gemeente), as jy te sterk raak, dan tree jy gewoonlik uit die (kerk)verband uit,” het die teoloog Piet Naudé Dinsdag gesê.

“En as jy veertig dae gaan vas om die liggaam van Christus te skeur dan weet ek nie tot watter God jy gebid het en watter Bybeltekste jy gelees het nie.”

Naudé, direkteur van die Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool, was ’n gasspreker by die sinodesitting van Wes-Kaapland.

Hy het gepraat oor kerk en ekonomie voor ’n gehoor van meer as 600 afgevaardigdes by die geleentheid wat van 13-17 Mei by Goudini in die Wes-Kaap plaasvind.

Sy opmerkings oor die makrogemeente in ’n gegoede deel van Pretoria was oënskynlik ’n spontane opmerking terwyl hy besig was om te praat oor rykdom in ’n wydlopende aanbieding wat kerkleiers ook oor onderwerpe soos grondhervorming en werkskepping uitgedaag het.

“Ons het twee teologiese foute gemaak om nie werklik ook ons ryk en suksesvolle lidmate wat Christene is en aan die Here behoort, behoorlik te bedien nie,” aldus Naudé.

“Die eerste is ons het die Bybel baie eensydig gelees. Asof (voorkeurtekste vir die armes) die enigste is. As julle Levitikus en Deuteronomium lees is dit baie, baie, baie duidelik dat, in die konteks van ’n landbou-ekonomie, God daar is om die land te seën, mense goeie oeste te gee, om hulle te laat vermeerder, dat hulle suksesvol kan wees. Entrepreneuries kan wees. ‘Gaan na die mier, luiaard!’”

“Die tweede is – met reg – dat ons bang was vir voorspoedteologie – dat as jy nie in ’n Porsche ry nie is jou geloof nie sterk genoeg nie. Daai belaglike goed is eintlik nog baie wakker in baie charismatiese kerke; ek hoop nie in die NG Kerk nie. Ook nie in Moreletapark nie, nêrens nie.”

Naudé het ook oor sosiale toelae gesê: “Nooit mag dit uit die mond van ’n kerkmens kom om te kla oor die sosiale toelae (in Suid-Afrika) nie. Jy kan wel ekonomies sê dis onvolhoubaar, ek verstaan daai argument, maar as ’n beginsel is dit ongelooflik belangrik. Meer as 11 miljoen van daardie toelaes word aan kinders betaal.

Dis ’n klein bedraggie van onder R400 per maand. Ons het dit reggekry om na ’94 die grootste sosiale sekerheidsisteem van alle ontwikkelingslande tot stand te bring. Dit is ’n uitmuntende prestasie wat vir baie mense die verskil tussen ’n bo of onder een-dollar-per-dag- bestaan maak.”

Naudé het ook oor grond gesê “as ons nie grond uitsorteer nie, gaan ons nie hierdie land uitsorteer nie. Ons kan dit op ’n verantwoordelike manier doen,” meen die teoloog.