Die aweregse kultuur van die koninkryk

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Gestuurde gemeentes en gestuur­de mense het ’n anderster kultuur as die normale kultuur om ons. En met goeie rede: Die waardes van die koninkryk wat Jesus vir ons leer, is nogal verkeerd-om. Kyk sommer na sy lys van wie die geseëndes is:

  • Dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, eerder as dié wat vol selfvertroue, bekwaam en in beheer is.
  • Dié wat treur, eerder as die cool-groep, die “party-people” wat die le­we geniet.
  • Dié wat honger en dors na geregtigheid eerder as dié wat hulle nie steur aan onreg in die samelewing nie.
  • Die sagmoediges, eerder as dié wat hulleself laat geld en hulle wil afdwing.
  • Dié wat suiwer van hart is eerder as dié wat weet hoe om mense te mani­puleer en die sisteem vir hulle te laat werk.
  • Dié wat ter wille van Jesus vervolg word eerder as die populêres, diegene wat goed is met kompromieë maak

Die kultuur van die koninkryk is in baie opsigte kontra-kultureel en kontra-intuïtief (counterintuitive). Dit staan teen­oor ons instinktiewe aanvoeling oor die beste ding om te doen. Ons instinkte word maar gedryf deur ons menslike en sondige aard. Soms is dit duidelik kwaad­willig, meestal net pleinweg selfgesentreerd, gerig op korttermyn bevrediging en eie voordeel. Ons wil maar hê die wêreld moet om ons draai.

Die effek daarvan is dikwels sistemies: Jy maak jou lewe so vol met jou eie dinge dat jy maklik vir jouself kan sê: “Ek het nie nog tyd om by ander mense betrokke te raak nie.” Die kul­tuur van gemeentes kan ook hierdie pad loop: Ons is so besig met onsself dat ons nie nog tyd of geld of energie vir ander het nie.

Soos wat ons wêreld al meer sekulariseer, word hierdie waardes wat draai om “ek en my lewe” al hoe sterker. Dit word al meer vanselfsprekend dat ek met my eie dinge besig is en nie by ander mense of die kwessies van die wêreld betrokke raak nie.

Die kultuur van die koninkryk staan dwars teen hierdie selfgesentreerde waardes. Jesus leer ons om minder oor onsself en meer oor ander te dink, om toe te gee eerder as om op jou regte te staan, om te dien en lief te hê eerder as om self in die middelpunt te staan. Hier­die is die aweregse kultuur wat ons in onsself en in gemeentes moet kweek soos wat ons Jesus na die wêreld volg.

Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.