NG Kerk ‘moet dienaars wees’

Die NG Kerk moenie weer in die slaggat trap om ’n groot en invloedryke kerk te wees wat deur mense raakgesien word nie. Die kerk se ingesteldheid moet wees om te dien.

Dit was Maandagoggend in Benoni die boodskap by die opening van die tweede dagsitting van die kerk se Algemene Sinode.

Ds Marius Louw, studentepredikant van Bloemfontein het sy boodskap gebring aan die hand van Lukas 17:5-10. Daarin praat Jesus met sy dissipels oor ’n man wat vir sy slaaf sê om hom te kom bedien. Die slaaf doen dit en eet eers self nadat sy eienaar geët het. Die slaaf word ook nie bedank nie, want hy het net gedoen wat hy moes doen.

Louw het sinodegangers gevra om met mekaar te gesels oor wie God in hierdie verhaal is. Hy het later self daarop gewys dat Jesus in Lukas 22:27 Homself identifiseer as die een wat dien –  en vir sy dissipels sê dat hulle ook moet dien.

“As kerk is ons geneig om ons plek aan die tafel te wil beskerm en behou,” het Louw gesê. Die uitdaging vir die NG Kerk is om dit nie te doen nie, maar om dienaars te wees “soos slawe wat niks verdien nie”.

Die boodskap het aangesluit by die sinode se tema: “Maak ’n lewegewende verskil.”