GROND: ‘Die landbousektor gaan oukei wees’ – Kriek

’n Boodskapper van hoop.

So het Dan Kriek, die president van Agri SA, na homself op die derde dag van die Algemene Sinode in Benoni verwys.

“Boer gaan ons boer. Die landbousektor gaan dalk net bietjie anders lyk. Ons kinders gaan saam met swart, bruin en Indiër boere boer,” het Kriek gesê.

Kriek ’n klomp brokkies goeie nuus uitgepak.

Eerstens staan Agri SA ten alle koste die wysiging van die grondwet teen, volgens Kriek. 

As lid van president Cyril Ramaphosa se adviespaneel oor grondhervorming het Kriek nog goeie nuus met sinodgangers gedeel. Kriek het ’n “alternatiewe verslag” wat ’n verslag oor grondonteiening sonder vergoeding teenstaan, onlangs ingedien. Hierin het hy die privaatsektor duideliker uiteengesit en ’n nuwe regsopinie teen grondhervorming sonder vergoeding ingesluit. Volgens Kriek het Ramaphosa die verslag met die kabinet gedeel en wag nou vir terugvoer.

Agri SA maak groot vordering, volgens Kriek, en daar word deurgaans gesprekke oor grondhervorming tot op die hoogste vlak gevoer.

“Ek is meer as hoopvol. Ons gaan die plase wat onproduktief is, weer produktief kry. Daar is genoeg planne en ons gaan suksesvol wees,” het Kriek gesê.

“Ek is nou so positief soos more die heeldag,” het ’n sinodeganger vanaf die sinodevloer vertel toe die sessie vir gesprek oopgestel is. “Maar dis nie altyd so maklik om moedelose boere positief te kry nie. Ek gaan teruggaan en hulle vertel, maar hulle gaan my nie glo nie. Die kerk moet ’n boodskap van hoop aan gemeentes stuur,” het hy gesê.