Die vroeë kerk het gefloreer met diversiteit

Wat is daar in die DNS van die vroeë kerk wat hulle gehelp het om te floreer in plekke vol diversiteit, soos Rome, Efese en Antiogië?

Prof Marius Nel, Nuwe Testamentikus van Stellenbosch, het Woensdagoggend aan die Algemene Sinode van die NG Kerk in Benoni gesê hy sien vier faktore in die Nuwe Testament raak.

Hy het in die eerste plek onderskei tussen eenheid en eendersheid. In die Nuwe Testamentiese tyd was gelowiges nie aan mekaar gebind deur ’n veelheid van eendershede nie, maar deur een knooppunt: die geloof in Jesus Christus. Waar die kerk in die geskiedenis dit probeer uitbrei het na ’n veelheid van eendershede, het dit verdelend gewerk.

Nel het verwys na die beeld van die kerk as die liggaam met lede wat van mekaar verskil. Hy het gesê dit dui nie net op verskillende gawes nie, maar op verskille soos etniese verskille. Die diversiteit is nie as ’n probleem gesien nie, maar as ’n gawe wat die liggaam genees.

Tweedens het die kerke maniere gekry om polariteite te deurbreek. In die destydse samelewing was daar baie sulke polariteite, byvoorbeeld dié van Griek en barbaar, man en vrou, vryman en slaaf. Daar was telkens ’n magswanbalans by betrokke.

Die kerk het dit opgelos deur ’n nuwe oriëntasie. Pleks van na mekaar te kyk, was die blik op Christus gerig. “Ons moenie die een soos die ander word nie. Ons moet almal soos Christus word deur te leef ter wille van ander mense,” het Nel gesê.

Derdens het die vroeë kerk na mekaar gekyk met genadige oë. En genade gaan nie net oor die afskryf van die verlede nie, maar ook oor ’n nuwe toekoms. Hy het die verband gelê na die innooi van andersoortige mense in die geloofsgemeenskap. Pleks van hulle net in te nooi en hulle andersheid dan te verdra, moet die geloofsgemeenskap die kerk help verstaan dat God vir hulle ’n nuwe toekoms in gedagte het.

Vierdens het Nel daarop gewys dat die vroeë kerk dikwels in familieterme van hulself gepraat word. Die destydse samelewing het gewerk met in- en uitgroepe, en jy sou ten koste van of in balans met mense van ander groepe kan leef. ’n Familie leef egter tot voordeel van mekaar.

In die Nuwe Testament is daar verskeie verwysings na ’n soengroet, het Nel gesê. Dis hoe familielde mekaar gegroet het. Dit het aan die wêreld gewys dat hulle met ’n ander waardestelsel leef.