KYK: Hoofregter se besoek raak toe preek-, bidsessie

“Ontgif ons van hooploosheid.” Só het hoofregter Mogoeng Mogoeng Donderdagoggend by die Algemene Sinode van die NG Kerk gebid.

Mogoeng, wat deur dr Gustav Claassen bestempel is as ’n simbool van hoop en ’n medegelowige wat die morele vesel van die land wil herstel, is genooi om met die sinode te kom praat oor die rol wat die NG Kerk in Suid-Afrika kan speel. Dit sluit aan by die sinode se tema: Maak ’n lewegewende verskil.

Sy bydrae het ’n preek geword, met teksverse en riglyne vanuit die Christelike geloof. Hy het gelees uit Deuteronomium 7:12-15 wat vertel van die seëninge wat die volk sal geniet as hulle God se bepalinge gehoorsaam.

Mogoeng het begin deur te sê dat die nasie siek is – en dat die land daarom nie die welvaart geniet wat daar behoort te wees nie. Selfs die hemele is gesluit sodat dit nie reën nie.

Een probleem, het Mogoeng gesê, is dat die nasie sy rug op God gedraai het. Mense gaan kerk toe en hulle bid, maar hulle leef God se wil nie uit nie. Dié opdrag is eenvoudig: Jy moet God en jou naaste liefhê.

Oor die rol wat die kerk in die land moet speel, het Mogoeng gesê Oom Bey (dr Beyers Naudé) het die voorbeeld gestel. Hy het liefde betoon toe dit nie die populêre ding was om te doen nie en die risiko van verwerping geloop. Foto’s: Le Roux Schoeman

Die hoofregter het verwys na die verhaal van Josef wat as slaaf na Egipte geneem is en later in die tronk beland het, maar deurentyd sy integriteit behou het. God se seën het op hom gebly. Integriteit moet in ’n mens se hart wees, het hy gesê.

Mogoeng het verder verwys na Jesus se ouers wat met Hom na Egipte gevlug het, en na ander plekke waar Afrika ’n rol in die Bybel speel. Na aanleiding daarvan het hy gesê die wanhoop in Suid-Afrika is nie geregverdig nie. God het Afrika nie vergeet nie.

Hy het verder klem gelê op berou en skuldbelydenis. Hy het vertel dat mense in ’n stadium vir hom gesê het hy is ’n nederige man. Hy het dit geglo en vinger gewys na ander wat nie nederig is nie. Toe wys God hom dat hy trots en arrogant is. Hy moes sy skuld bely.

Ds Nioma Venter (middel) groet hoofregter Mogoeng Mogoeng. By haar is dr Gustav Claassen en ds Nelis Janse van Rensburg.

Oor die rol wat die kerk in die land moet speel, het Mogoeng gesê Oom Bey (dr Beyers Naudé) het die voorbeeld gestel. Hy het liefde betoon toe dit nie die populêre ding was om te doen nie en die risiko van verwerping geloop.

Hy het ook verwys na Saggeus wat sy eie waardigheid prysgegee het deur in ’n boom te klim om Jesus te sien. Jesus het by hom gaan eet, en toe hy berou het en wil regmaak waar hy onreg gepleeg het, het Jesus gesê daar het redding vir sy huis gekom.

Mogoeng het te kenne gegee dat die NG Kerk ook moet dink waar hy verkeerd opgetree het en restitusie moet doen.

Een probleem, het Mogoeng gesê, is dat die nasie sy rug op God gedraai het. Mense gaan kerk toe en hulle bid, maar hulle leef God se wil nie uit nie. Dié opdrag is eenvoudig: Jy moet God en jou naaste liefhê.

Hy het verwys na die vroeë kerk wie se krag in sy eenheid gelê het. Daar was geen Jood of Griek meer nie. In Suid-Afrika is mense ook eenders en die kerk moet help om verdelings te heel. Hy het herhaaldelik verwys na verdelings op grond van stam, etnisitieit en ras as probleme wat die kerk moet help bestry.

Lees ook: Kerkbode se regstreekse blog oor die Algemene Sinode

Mogoeng het teruggekom na die gebod om God en die naaste lief te hê en gesê die kerk moet help om hierdie waardestelsel in die land te vestig. Dit is die waardestelsel wat nodig is vir ’n stabiele omgewing.

Hy het gevra dat die kerk betrokke moet wees by die grondkwessie en voorgestel dat groot besigheid grond koop en beskikbaar stel aan gemeenskappe. Mense wat uitgesluit is uit die ekonomie, moet toegang daartoe kry.

Daarmee sê hy nie bloot “gee, gee, gee” nie. Dit kan ook skade doen. Dit moet op beginselgegronde wyse gedoen word. Waar daar ’n wil is, is daar ’n weg.

Op ’n vraag deur prof Louis Jonker van Stellenbosch oor sy advies vir gemeentes wat LGBTI-mense nie op gelyke vlak wil hanteer nie, het Mogoeng gesê dit is ’n “moeilike een”. “Daar is die grondwet wat gehoorsaam moet word. Daar mag nie gediskrimineer word nie. Maar daar is ook die Bybel waaraan die kerk gehoorsaam moet wees. Ek het nie ’n antwoord nie,” het hy gesê.

Die hoofregter se volledige besoek aan die Algemene Sinode kan hier gekyk word.

Word 'n vriend van Kerkbode