Sinode: Jerry Pillay oor leierskap, minderwaardigheid en Belhar

Prof Jerry Pillay was een van die ekumeniese gaste by die sitting van die Algemene Sinode in Benoni vandeesweek. Tussen die vele sessies wat afgevaardigdes sedert Sondag 6 Oktober besig hou, het Conette le Roux dié dekaan van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria, gevra:  

Watter rol kan die kerk teen korrupsie speel?

Ons is dikwels bang om reguit te praat omdat ons bang is dat ons nie politiek korrek is nie. Etiese leierskap wat met integriteit lei, word benodig. Ons moet ook teruggaan na Bybelse beginsels en op waardes fokus. ’n Groot probleem is die verval van gesinne. Ons moet ons kinders waardes en integriteit leer.

Jy het (in jou boodskap aan die sinode) gesê die NG Kerk moet by breër teologiese opleiding betrokke raak. Hoe?

Wanneer ek aan die NG Kerk dink, dink ek aan die breër Gereformeerde tradisie. Teologie kan nie in ’n “ivory tower” funksioneer nie. Dit is belangrik om relevant te bly. Die kerk het ook hier ’n rol om te speel.

Prof Jerry Pillay. Foto: Conette le Roux

Ons moet deelneem, dink en in gesprek tree oor die realiteite in ons gemeenskappe. Dit is wat die NG kerk hier tydens die sinode met selfdegeslagverhoudings gedoen het. Dit help nie ons vee dit onder ’n mat in nie, dit is die realiteit en dit gaan nie weggaan nie. Die NG Kerk en die Gereformeerde teologie kan wêreldwyd ’n groot verskil maak. Die NG Kerk het ook uitstekende buitelandse netwerke met gemeentes in Afrika, Nieu-Seeland, Australië en Londen. Hoe gebruik die NG Kerk hierdie netwerke? Dit is ’n uitstekende geleentheid. Die kerk moet op ’n groot skaal sy vlerke sprei om ’n positiewe invloed op verandering te hê.

Wat was jou boodskap hier oor die Belydenis van Belhar?

Talle internasionale kerke het die Belydenis van Belhar aanvaar. Talle kerke, ook my gemeente, het dit as Belydenis aanvaar. Talle NG (gemeentes) het dit reeds aanvaar. Die belydenis is ’n verklaring teen rassisme. Ek verstaan dat sommige lidmate as gevolg van historiese konteks hiermee ongemaklik voel. Maar ons moet ’n weg vorentoe kry. As denominasie is dit uiters belangrik om dit weer op die tafel te sit. Deur die Belhar-belydenis, wat eenheid voorstaan, te aanvaar gaan die NG Kerk ’n ongelooflike boodskap na die res van die wêreld stuur. Dit sal ’n betekenisvolle boodskap na die res van die wêreld uitstuur.

Hoe kan die kerk demokrasie bevorder?

Die kerk móét ’n rol speel. Bybelse waardes het as ’t ware die grondslag van demokrasie gevorm. Die belangrikste is die betrokkenheid van mense. Elke gemeenskap kan ’n rol hierin speel. Die kerk het ’n kritieke rol om te speel in die heling van ons nasie. En die NG Kerk moenie minderwaardig voel as gevolg van apartheid nie. Die NG Kerk is ’n magtige kerk. Moenie bang wees om die verlede reg te stel nie. 

  • Pillay was deel van die ekumeniese gaste om ’n groeteboodskap namens die president van die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke (WRK) aan sinodegangers oor te dra. Pillay is die voormalige president van die WRK.
Word 'n vriend van Kerkbode