‘Minder is meer,’ sê pionier wat al jare digitaal bedien

Die bekende prediker, skrywer en redakteur van ekerk, Stephan Joubert, praat met Kerkbode oor e-bediening met diepte en die moets en moenies van digitale kerkwees. Hier is ’n paar hoogte­punte uit die gesprek.


Info-snelweg vs Koinonia

Ek dink daar het ’n dramatiese verskuiwing gekom van die internet as ’n informasie-hoofpad na digitaliteit as sosiale media. Die groot skuif wat die kerk behoort te maak is om te besef dat 90% van koinonia (gemeenskap tussen gelo­wiges) ook op digitale platforms kan gebeur. Daar kan steeds oor geloof gepraat word, geloofsgroei, bemoediging kan steeds digitaal plaasvind. Mense kan vir mekaar bid en omgee en in daar­die sin is ons nie net besig om geestelike informasie oor te dra nie, maar is ons besig om mense in tribes te bring.

’n Paar digitale ‘gebooie’

Minder is meer as ’n mens op die internet is. Moenie sosiale media met sweet nothings of massas foto’s elke dag oorstroom nie.

Jy het nie nodig om ’n opinie oor alles op sosiale media te hê nie. Respekteer dat ander mense anders as jy dink. Wees geloof-wys of spiritually wise.

Mense moet weet hulle hoef nie ’n nuwe preekloopbaan op die internet af te skop nie. Jy moet weet dat jy ook nie Bybelverse lukraak hoef aan te haal en rond te stuur asof jy hemelse antwoorde aan almal verskuldig is ter verklaring van Korona en kie nie. Weet dat God nie internet-advokate nodig het nie, maar eerder keurige gelowiges.

Hou in gedagte om nie digitaal te skinder nie, want die internet het ’n ewige geheue en dit kan lank teen jou tel.

Systap fake news. Probeer eers self die feite agterkom voor jy enige inligting versprei of verder aanstuur.

Moenie te veel post nie, want meer is minder en minder is meer.

Webverkeer: Hoe en wat moet ’n mens meet?

ekerk is groot. Ons het byvoorbeeld laasjaar 2,7 miljoen e-posse uitgestuur. Maar die belangrikste vir ons is om te kyk hoe lank mense op die webwerf bly eerder as om die hoeveelheid digitale voete te monitor.

’n Studie uit Japan wys dat mense 18 sekondes op ’n webblad deurbring. Hulle het selfs gekyk hoe loop mense se oë op ’n webblad en hoe kyk mense na die skerm wanneer teks daarop geplaas word. Mense lees letterlik in ’n omgekeerde H. Hulle lees twee reëls en dan gaan hulle af na ’n dun strepie in die middel en dan lees hulle weer heel onder aan die teks. Ons is baie dankbaar dat mense selfs ons langer digitale byeenkomste byvoorbeeld die Bybelskool van 35 minute bywoon en dat ons 90% van die mense behou. Ons voel daarom dat mense ons vertrou. Daar is diepte rondom die inhoud wat ons aanbied.

Kykers verkies ‘regstreeks’

Elke Sondagoggend het ek ’n regstreekse boodskap en elke Woensdagaand het ons ’n regstreekse Bybelskool. Live vi­deo het ook risiko’s, soos dat my kat Sondagoggend terwyl ek preek op my skoot kan spring! Maar ons kom agter die mense bly langer as die uitsending regstreeks is. Dis daarom vir ons groot vreugde om nie op die groot volume toename te fokus nie, maar om eer­der ­te monitor hoe lank mense die Bybelskool bywoon.