Dag van gebed: NG Kerk wil ook virtueel saamtrek

Op Sondag 31 Mei word daar ’n virtuele gebedsbyeenkoms op Microsoft Teams in die NG Kerk beplan. Dit kom nadat president Cyril Ramaphosa op 26 Mei, tydens ’n regstreekse uitsending, Sondag 31 Mei as ’n nasionale biddag tydens die koronavirus-pandemie verklaar het. In dieselfde toespraak het Ramaphosa aangekondig dat kerklike byeenkomste tydens Vlak 3 onder streng voorwaardes weer mag plaasvind.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, sê dit was nog altyd in die NG Kerk die gebruik om tydens ’n krisis, soos droogtes en ander rampe, spesiale geleenthede vir gebed te hou. Claassen spreek die hoop uit dat daar Sondag goeie deelname oor ’n breë spektrum sal wees. Hy sê Microsoft Teams word gebruik omdat die platform nie ’n beperking op die hoeveelheid deelnemers plaas nie.

Ds Johan Janse van Rensburg, predikant by die NG gemeente Nieuwoudtville, het by navraag aan Kerkbode gesê dat as daar ooit ’n tyd was om as kerk te bid, dan is dit nou. “Die wêreld se huidige omstandighede vereis nou gebed van ons. Pinkster het ons herinner aan die hoop wat daar in God is, vir ons almal en veral in tye soos dié. Hoop vir die toekoms. Hoop vir die hier en nou. Ek gaan ’n gedeelte van my elektroniese erediens afstaan om die gebed in te lei en mense aanmoedig om ’n gebedstasie te maak waar hulle om 18:30 kan stilstaan,” sê Janse van Rensburg.

Ds Natalia Strydom, predikant by die NG gemeente Alberton-Suid, het gesê: “Gebed is die lewensaar van elke gemeente en elke gelowige se geloofslewe. In ’n tyd soos hierdie waar ons uitgenooi word om saam te bid vir ’n baie spesifieke saak wat elke mens op hierdie planeet aarde tans raak is ek bewus dat gebed die polsende hartklop vir ons word. Ek weier om ’n besluit namens my lidmate en die mense in die kringe waarin hulle beweeg te neem as dit nie in biddende afhanklikheid van God is nie,” sê Strydom.

Claassen sê daar sal ’n liturgie beskikbaar gemaak word en meer inligting oor die geleentheid, asook ’n kort handleiding oor hoe Microsoft Teams werk, sal binnekort versprei word. Daar sal voorbidding vir die volgende sake gedoen word:

  • Persone wat deur die virus geïnfekteer is.
  • Families wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
  • Persone wat in die voorste linie is om siek mense te versorg.
  • Persone wat in die voorste linie is om die verspreiding van die virus te beperk.
  • Die president en regeringsamptenare wat belangrike besluite moet neem.
  • Navorsers wat ’n kuur en entstof ontwikkel vir die bevegting van die virus.
  • Die land en sy mense wat op ekonomiese en maatskaplike gebied oor ’n wye front uitgedaag word.
  • Kerke, kerkleiers en gemeenteleiers wat moeilike besluite moet neem.