Die fluistering van die Gees

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Het jy al die ervaring gehad dat iemand jou bel, uit die bloute, en dat dit dan geweldig baie vir jou beteken? Dalk was dit in hierdie tyd van inperking, in ’n krisis, of toe jy ’n bietjie bemoediging nodig gehad het. Miskien sal die persoon dan sê: “Iets het net vir my gesê om jou te bel.” Of: “Jy was vanoggend skielik in my gedagtes.”

Eerder as om dit aan telepatie toe te skryf, dink gelowiges hier eerder aan die influistering van die Gees. Daardie erva­ring dat die Heilige Gees iets in ’n mens se gedagtes plaas, jou aan iemand herinner of jou oë oopmaak vir iemand se nood.

’n Paar jaar gelede was ek nogal onthuts toe ek hieroor met ’n klomp ervare gelowiges gesels en die meeste vir my sê: “Ek het nog nooit die stem van die Heilige Gees op so ’n persoonlike vlak ervaar nie.”

Miskien is dit omdat ons die leiding van die Gees te ingewikkeld maak. Party mense soek sy leiding net as dit oor groot sake gaan en dan móét ’n mens maar versigtig wees. Dit is gevaarlik om ingrypende besluite te neem slegs op ’n impuls dat die Gees jou so lei. God sluit nooit die Woord, jou verstand en die wysheid wat kom deur gesprekke met ander gelowiges uit as ons groot besluite moet neem nie. Sulke besluite vra tyd en gebed en oorweging.

Waaroor ek hier praat, is eerder die sagte influistering van die Gees waarmee God ons dag vir dag lei. Hierdie influistering is ’n baie belangrike ma­nier hoe God ons na die wêreld stuur. Wanneer Jesus aan die dissipels verskyn, sê Hy: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” En dan blaas Hy op hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees”.

Die Gees lei gestuurde mense. Hierin is dit ook nie so moeilik om die stem van die Gees te onderskei nie.

Impulse wat jou meer ekkerig, aggressief, veroordelend, materialisties en selfsugtig maak, kom vanuit jou sondige natuur en versoekings. Die Gees, daarenteen, maak jou liefdevol, genadig, empaties, barmhartig en vrygewig. Die Gees bring ’n mens ook in bewe­ging om nie net te hoor en te sien nie, maar om te doen en te dien. Die Gees laat ’n mens meer soos Jesus lyk.

God is by ons teenwoordig en die Gees fluister dag na dag vir jou oor jou roeping. Daaroor hoef jy nie te wonder nie. Om daardie fluistering te hoor en te gehoorsaam, is onontbeerlik om in pas met die lewende God te leef.

Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.