Eenheid: ‘Ons het 25 jaar gemors’

“As ons ernstig oor hereniging is, dan moet ons oomblikke skép waar wit- en swartmense saam aanbid. Dit gebeur nie outo­maties nie. Want ons het al 25 jaar gemors. En soveel het al gebeur. Daar het ’n verharding plaasgevind en rassisme is meer volop. So ook homofobie en xenofobie. Ek dink nie dit is te laat nie, maar ons het dit soveel moeiliker vir onsself gemaak.”

Só klink die oproep tot kerkhereni­ging deur prof Allan Boesak, bekende swart-bevrydingsteoloog en voormalige moderator van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA), aan die einde van die dokumentêr, In Gods Naam.

Dié nuwe 26-minuutlange YouTube-dokkie gaan oor die geskiedenis van die VGKSA en spreek onder meer slawerny, kolonialisme, rassisme en die NG Kerk se betrokkenheid by apartheid aan. Dit is deur die Fakulteit Geesteswetenskap aan die Universiteit van Pretoria (UP) in samewerking met die VGKSA gemeente SA Gestig vervaardig.

Die première is gevolg deur ’n aanlyn-paneelbespreking, onder leiding van prof Norman Duncan, vise-hoof: Akademie aan UP, waar dr Llewellyn Macmaster, moderator van die VGKSA Streeksinode Kaapland en predikant van VGKSA gemeente SA Gestig, prof Hennie Stander, professor in Grieks en waarnemende direkteur van die sentrum van Japannese Studies by UP, Jolina Zimri, lidmaat by die VGKSA gemeente SA Gestig, ds Riaan de Villiers, predikant by NG gemeente Groote Kerk en prof Siona O’Connell, professor by die Universiteit van Pretoria (UP) se Skool van die Kunste en regisseur van die dokumentêr, die sprekers was.

Vanuit ’n NG lidmaat se perspektief het Stander gesê dat vereniging net kan plaasvind as plaaslike geloofsleiers Jesus se gebed “Vader, maak ons een” uitleef. Hoewel hy sy misnoeë oor die huidige vordering in die herenigingsproses uitgespreek het, het hy ook lig gewerp op die stories van hoop wat daar in die her­enigingsproses te hoor is.

De Villiers het tydens sy spreekbeurt, vanuit die SA Gestig-kerkgebou in Belhar, die belangrikheid en waarde van die Belhar-belydenis vir die NG Kerk beklemtoon. Hy het gesê dat die NG Kerk op die mislukte pad na kerkher­eniging die geskenke en beloftes wat in genesing, versoening en restitusie opge­sluit is, verloor en so tekortskiet om deel aan God se plan en visie vir sy kerk te hê.

Macmaster beaam die belangrikheid van die Belhar-belydenis en sê ten slotte in die dokumentêr: “Belhar, die kerk, die belydenis, is die kragtige uitdaging aan die kerk, maar ook die kragtige getuienis van die kerk. In ’n tyd van wanhoop en hulpeloosheid wil ons met Belhar en deur Belhar weer hoop gee,” verduidelik Macmaster.