‘Ons treur oor liefdeloosheid’

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Die Ring van Johannesburg het by ons pas afgelope sitting, gehou op Woensdag 7 Oktober 2020, verklaar dat ons doleer (treur).

Ons treur oor die toestand van ons land en van die wêreld.

Ons treur oor die geweld wat ons as mense teenoor mekaar openbaar. Ons treur oor mense wat sterf as uitvloeisel van haat, armoede en middelmisbruik.

Ons treur oor die hardheid van ons woorde en ons onoordeelkundige verspreiding van inligting.

Ons treur omdat ons sukkel met groot verliese weens die huidige pandemie. Ons treur oor lewens, inkomste en geleenthede wat verloor is.

Ons treur oor harte wat verhard, oor polarisasie en die verlies aan biodiversiteit wat ons almal se voortbestaan op talle maniere bedreig.

Ons treur oor ons liefdeloosheid.

Maar terwyl ons treur, verbind ons ons met hernieude erns en toewyding aan ons roeping om met woord en daad getuies te wees van die vernuwing wat in die lewe van mense, in die samelewing en in die natuur bewerk word deur die lewensbevestigende boodskap van die evangelie van Jesus Christus.

Ons doen ’n beroep op alle kerkleiers in ons land om by hierdie doleansie aan te sluit en om sterk, nugter en bemoedigende leiding te gee in ons gemeenskappe en ons land.

Mag sy liefde ons lei.

Die Ring van Johannesburg

Word 'n vriend van Kerkbode