Plaasaanvalle en geweld in Suid-Afrika 

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Moderamen van die NG Kerk in Wes-Kaapland, skryf as volg: “Die NG Kerk is diep besorgd oor die onberekenbare impak van plaasmoorde op ons landbougemeenskap.

Die wreedheid waarmee weerlose mense vermoor word, is skrikwekkend. Die impak op gesinne, uitgebreide families en totale gemeenskappe is vernietigend vir vertroue en vrede.

Op ’n tweede vlak het dit ook buitengewone gevolge vir die moraal van ons nasie, voedselsekuriteit en die herstel van die menswaardigheid van alle mense in ons land. Ons was bemoedig deur die onlangse aanduidings dat die regering met beter planne vorendag sal kom.

LEES OOK: Plaasmoord: Streeksinode vra vir gebed en eis optrede 

Die hoop op ’n gekoӧrdineerde verset van die gemeenskap en die veiligheidsliggame in ons land het opgevlam. Landbou-organisasies en selfs politieke partye het hierdie hoop versterk met hulle positiewe reaksie op die regering se planne en inisiatiewe.  Hierdie planne moet nou geaktiveer word. Dit is ’n saak van dringendheid.

Intussen duur die vlaag van moorde op ons plase egter voort. Ons verstaan dat plaasaanvalle in die eerste plek ’n misdaadverskynsel is. Dit tref immers ook landbouers en werkers van alle rasse. Daar is egter ook aanduidings dat daar op plekke rassewoede in spel is. Oor beide verskynsels moet nou in elke dorp en plek gesprek gevoer word.

Alle Suid-Afrikaners behoort saam te staan teen moord en geweld. Daar is geen regverdiging daarvoor nie. Dit is nie net die taak van die polisie om mense te beveilig nie. Alle Suid-Afrikaners sal moet opstaan en saamstaan om mekaar te beveilig. Die bou van verhoudings oor alle grense, die deel in mekaar se broosheid en nood, die afbreek van ontmenslikende stereotipes, die bou van brûe en ordelike sosiale druk met die oog op ‘n gedissiplineerde en ordelike samelewing is nou ons almal se opgaaf. Gelowiges en geestelike leiers behoort hierin die voortou te neem.

Die ongekende hoeveelheid moorde en geslagsgeweld in ander gemeenskapsverbande is net so sorgwekkend. Selfs kinders beland dikwels in die spervuur en word misbruik. Ons is ’n beter land en samelewing aan mekaar verskuldig. Wanneer geweld met geweld bestry word, ontstaan spirale van geweld. Niemand kan dit bekostig nie. Ons het dit al in Suid-Afrika beleef. Ons behoort van beter te weet. Ons moet juis bou aan dissipline, orde en vrede.” – BRON: VrydagNuus, 9 Oktober 2020