Ons kan nie God se vriend wees en die wêreld s’n nie

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Charl van Schalkwyk van Volks­rust skryf:

Moderator sê jammer aan ­‘broer’ wat sê hy’s verraai (Kerkbode, 9 Oktober)? Het die NG Kerkleiers nie op ’n punt gekom waar hulle die “Holy Christ”-gesindheid verruil het vir die “Hollywood”-gesindheid nie? Populariteit, politieke korrektheid en sosiale aanvaarbaarheid is wat vir die samelewing belangrik is. “Holy Christ”-gesindheid is daar waar jy die grootheid van God besef en Hom met eerbied dien. Die passie vir die verloregaande siele. Om die nood van die wêreld raak te sien en daadwerklik ’n verskil te maak. Dit is om ’n ware lojale vriend van God te wees. Ons sal die Skrif moet begin lees om Hom beter te ken en gemeenskap met Hom te geniet. Ons sal moet oppas dat ons nie dink en reageer met die wete dat dit “goed-uitgewerkte teologie” is wat harte warm maak nie.

Is dit nie tyd dat ons gelowiges weer kies tussen liefde vir God (“Holy Christ”) en nie vir die wêreld en sy aanloklike sensasie nie (“Hollywood”)? Is dit nie tyd dat ons weer sal opstaan vir die “Holy Christ” al beteken dit dat die wêreld nie daarvan hou nie?

Is daar nie alreeds een tree te ver gegaan sodat ons Jesus verruil het soos Demas (2 Tim 4:10) wat die teenswoordige wêreld liefgekry het nie. Joel Beeke sê: “Worldliness … is human nature without God.”

Spurgeon het gesê: “I believe that one reason why the church of God at this present moment has so little influence over the world is because the world has so much influence over the church.”

Moet ons nie weer herbesin of ons nog in die kerk ’n Algemene Sinode nodig het wat meer lyk na “Hollywood” as na “Holy Christ” nie?

Ons kan nie God se vriend wees en die wêreld s’n nie. Ons kerk sal moet kies wie ons gaan dien, “maar ek en my huis, ons sal die Here dien” (Jos 24:15).

Word 'n vriend van Kerkbode