In pas met (die lewende) God

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

By ’n onlangse gesprek met leiers vanuit verskillende sinodes* het daar ’n belangrike perspektief gekom oor hierdie tyd met sy uitda­gings. Dit mag dalk vir jou ook so wees.

Die gesprek was met verteenwoordigers uit die streeksinodes van die NG Kerk. Dit het gegaan oor die kerk as ge­stuurde in ons streke en dorpe. Die verteenwoordigers het vertel dat daar op plekke in die land baie min aptyt is vir ’n gesprek oor missionaliteit. Daar is gro­ter brandende sake wat ons aandag vra:

  • Gemeentes se finansiële oorlewing na die inperkings.
  • Die konflik in gemeentes en sinodes oor selfdegeslagverhoudings.
  • Plaasaanvalle en die veiligheid van die gemeenskap.

Hierdie is baie groot sake en die kerk sal dwaas wees om te maak of dit nie be­staan nie. ’n Kop-in-die-sand houding help niemand nie. Die moeilikheid kom egter wanneer oorlewing, konflik, aggressie en selfverdediging ons denke en gesprekke oorneem. Die negatiwiteit ver­troebel later jou hele lewe en verlam gemeentes en gelowiges.

In die gesprek met die sinodale leiers het daar egter ook ’n ander perspektief na vore gekom. Sommiges het vertel van geleenthede waar verdere vrae hulle uit die negatiwiteit laat loskom het. Natuurlik moet ons praat oor die groot en moei­like sake. Maar dan moet ons ook vra: “Wat is ons roeping te midde van al hierdie dinge? Hoe kan ons kerk wees in ’n omgewing wat lyk soos dit lyk?”

Sulke vrae help ons om oor God se agenda te dink. Wie is God? Wie is ek? Waarvoor roep God my? Waarvoor is die kerk hier?

Hierdie is wat ons Godsvrae noem. Dit vermy nie die moeilike en negatiewe kwessies in die land of in jou nabye omgewing nie. Dit stuur ons egter om na te dink oor ons roeping te midde van negatiewe sake. Dit help gelowiges om ons kop op te tel en verder te kyk.

Dit is wat in dorpe soos Coligny en Senekal gebeur het na die intense kon­flik op die dorp. Gelowiges het begin praat oor hulle roeping in die gemeenskap en dit help die dorp om uit die negatiewe spiraal van konflik los te kom.

Dieselfde gebeur met individue. Dit is maklik om in hierdie tyd in donker gedagtes vas te val. Daar is genoeg redes vir negatiwiteit. God roep ons egter om binne ons realiteite te vra oor ons roeping, hier en nou: “Wie is God en waarvoor roep Hy my?” As jy dit doen, lig dit jou gedagtes en jou dade uit donkerte en negatiwiteit. Waar ons in pas kom met God, kom daar lig en lewe.

*Die forum waar ons hierdie gesprek gehad het, was by die IN PAS-leergemeenskap. Dit is ’n plek waar ons praat oor hoe roepingsgetroue gemeentes in pas kom met die lewende God. Gemeentes is welkom om aan te sluit. Regi­streer by https://www.inpas.co.za/

  • Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.
Word 'n vriend van Kerkbode