Oor Ben du Toit se boek

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Henrietta Klaasing van Randfontein skryf:

’n Bietjie minder as ’n maand gelede het Ben du Toit se boek God: Is daar ’n ander antwoord? verskyn. Omtrent dieselfde tyd het hyself ’n lang artikel “Die mens: antwoord en ook skepper” in Rapport geskryf oor sy boek. Arne Verster van Apologetics Central het ’n week later in Rapport ’n sterk gereformeerde teen-antwoord gegee (“Mens is geskape na die beeld van God”, 22/11/2020). In daaropvolgende dae was daar hewige reaksie – in die gedrukte media, e-media en natuurlik het die sosiale media ook gegons daaroor. Die boek is ook op Youtube bespreek.

In een lesersbrief van Anton Liebenberg in Rapport word mense gewaarsku om weg te bly van Du Toit se boek. Prof Kobus Kok van die Evangelies Teologiese Fakulteit Leuven in België vra in sy artikel op Maroela Media: “Het Ben du Toit as dominee toe uiteindelik gekies vir die slang?” In Rapport van 6 Desember 2020 het die bekende Jurie van den Heever die boek hoog aangeprys in sy artikel “Wekroep tot nuut dink oor geloof”.

Wat ek oral raaklees is wye, uiteenlopende reaksies. Dit is ondenkbaar dat die NG Kerk se leierskap onbewus is van die boek en wat oral daaroor geskryf word. Ben du Toit was hoof van kommunikasie van die NG Kerk (bo en behalwe dat hy predikant in ’n gemeente was) en word gereken as ’n intellektueel en kenner van die Bybel en teologie. Die kern van die boodskap van sy artikel in Rapport is (in sy eie woorde): “Dit is die mens wat skepper is, nie God nie.” Hoe kan ENIGE Bybel-gelowige dit skryf, wat nog van ’n predikant en voormalige leiersfiguur in die NG Kerk?

Die fokus van die algemene taakspan van leer en aktuele sake en die algemene sinode se dagbestuur behoort seker juis te fokus op sake soos hierdie, dan nie? Waarom swyg ATLAS en die dagbestuur van die algemene sinode in duisend tale hieroor? Of kan ons aanneem: Stilbly is ook ’n antwoord …?

Word 'n vriend van Kerkbode

3 thoughts on “Oor Ben du Toit se boek

  1. Francois Deyzel says:

    Wanneer die sogenaamde leierskap so swyg kan dit net in goedkeuring wees. Soos n leier in my teenwoordigheid verklaar het voor n ateïste groep: My aim is to dismantle the solid church. Hierdie leiers moet die ware kerk verlaat wat deur hulle verlei word.

  2. Stefaan de Jager says:

    Wie nie glo dat die Duiwel bestaan nie, het nog nooit met hom te doen gehad nie, maar so ook nie met Christus nie.

  3. Philip Coetzee says:

    Ben du Toit het ñ nuwe tendens van dogmatiek geskep, ñ tipiese apodiksiese leëring. Dit kan mens aflei in sy boek en van sommige verligte leraars en leiers wanner hulle praat van ñ herkepping wat Jesus teweeg gebring het. Jesus het kom herbevestig, maar niks geherskep nie, want om nuut te maak is om dit wat reeds bestaan, net beter te beskryf of beklemtoon. Herskep is om iets te vernietig en iets anders of “soortgelyk” in sy plek te plaas, in teologie kom dit meer op liberalisme, of teologies bipolêrisme. – Verkort. Red.

Comments are closed.