Liewe NG Kerk

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johan van Steynsburg skryf:

My naam is nog in julle lidmaatregister.

Vyftien jaar gelede was ons besig om te baklei oor gays, swartmense, Indiërs en bruinmense.

Ek was kwaad toe ek saam met die kerkraadkommissie moes uitpluis of die katkisante goed genoeg is. Toe ek langs my seun gaan sit in die konsistorie sien ek oorkant die groot tafel ’n paar intimiderende ouderlinge en ’n dominee. Bokant hulle, ’n ry ou foto’s van oudominees, nog meer intimiderend. Toe my spreekbeurt as ouderling kom sê ek: “Ek is jammer dat julle kinders geen liefde ondervind in hierdie kerk nie. En as julle nooit weer kerk toe kom nie sal ek verstaan.”

Iets het daardie dag gebreek.

Ek speel orrel, glad nie goed nie maar ons kry gesing. Die Sondag met my seun se voorstelling is die orrelis nie beskikbaar nie. Hulle vra my nie. Die kwaai ouderling se vrou speel klavier. Hy was seker kwaad vir my.

Dit was erg depressing in die kerk. Ek wou huil.

Ek het uitgestap en nooit weer teruggegaan nie.

Niemand het gevra hoekom nie.

Ek het een of twee keer orrel gespeel toe altwee orreliste op vakansie was. Die gemeente het gekrimp soos al die plattelandse gemeentes. Daar is nie juis meer kerkraadslede nie. Die boere hou die finansies nog aan die gang. Die kerkbasaar is nog lekker. Die kerkbywoning is bitter swak, nog meer so na Covid-19.

Alutta sê vanoggend toe ons stap: “Die kerk is soos een wat langs die swembad staan en met sy toon voel of die water nie te koud is nie. Hulle is nie deel van die lewe nie. Hulle klim net in wanneer dit lekker is. En as hulle koud kry of moeg raak klim hulle uit.”

Ons besluit die probleem is dat mense in die kerk bly omdat hulle getroetel word en vergifnis kry vir die goed waaroor hulle skuldig voel. Hulle sluit mense uit wat nie saamstem met hulle formule en dogma nie. Hulle weet niks van die ander kerke nie.

“What are we gonna do, Madala?”

Ons bespreek ’n sekulêre gemeenskap. Die ouens wat wil godsdienstig wees hou hulle biduur. Die ouens wat in liefde die gemeenskap wil dien, werk ook saam, sonder Skriflesing en gebed.

Ons kom Sondae bymekaar vir ’n lesing oor die Christelike lewensbeskouing en ons bespreek hoe ons mekaar kan ondersteun. Partymaal nooi ons iemand wat kwaad is. Ons luister na iemand wat weer opgestaan het. Een moet kom vertel hoe lyk armoede regtig. Iemand fasiliteer die oop gesprek.

Ons vorm groepe vir take en projekte wat saamwerk sonder grense.

Ons vorm ondersteuningsgroepe vir rassiste, enkellopendes, werkstres, manne se issues, MIV+, depressie, wit privilege.

Ons sit ons geld in ’n poel en lewer kospakkies af, maak sop vir die township-skool, brei truie vir die winter, koop komberse vir die oumas.

Ons maak groentetuine, verf ’n hospitaalsaal, bou meubels vir die kleuterskool, hou ’n braai vir die ouetehuis.

Ons word lief vir mekaar, ons klim van ons trone af.

Ons konnekteer, ons waag, ons lewe.

Sonder die kerkorde.

“Let’s do it, Madala!”

Word 'n vriend van Kerkbode

3 thoughts on “Liewe NG Kerk

 1. Ek het lank Kategese Onderrig gegee.
  Een Sondagoggend is ons bedig om deur die
  ” Artikkels ” te werk toe slaan dit my soos ‘n bom.Alles gaan oor wat jy mag en nie mag nie en nerens worf die liefde van God vir ons mense behandel nie.El het die les daar gestop en die Kinders na hulle mening gevra. Sederdien vir die tyd wat ek nog daar was het die Kinders elke Sondag die agenda bepaal
  Ander aspek wat asngeraak was is die
  Snobisme binne die Kerk. Dit bestaan nog

 2. Muller Oosthuizen says:

  Sjoe – baie gemeentes en gemeenskappe ly onder en lei met liefdeloosheid.
  Maar ons moenie God vervang en “alleen” agter los in die kerke of voor die deure nie.
  God is ons Vader en Moeder.
  Liewe NG Kerk – ons het baie om te doen om God weer aan mense bekend te stel.

 3. Burger says:

  Ek dink aan my kerkraadsjare en sondagskool gee jare en n brief wat jy gekry dat jy deur God geroep is…

  Ek dink aan die boksie met n paar twyfelagtige waarhede waarmee die kerk my die lewe ingestuur het met die wete dat die instelling en almal wat aan dit behoort deel van die uitverkorenis is. Om later te besef jy is beroof van die God gegewe wil en jou redding. Calvyn, wat het jy aangevang?

  Daar is niks erger as om mislei te wees nie.

Comments are closed.