Reeds meer as 26 000 nuwe Afrikaanse Bybels verkoop

Sedert die bekendstelling van Die Bybel: 2020-vertaling in Afrikaans einde November 2020 in Bloemfontein is daar al meer as 26 000 kopieë van dié vertaling deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) verkoop, het Lucky Nkhoma, hoof: kommunikasie en bemarking van BSA gesê.

Die nuwe Afrikaanse vertaling is na sowat 15 jaar se werk op 27 November 2020 tydens ’n spesiale toewydings­diens in die Kopanongkerk in Bloemfontein bekendgestel. Meer as 170 medewerkers was by die vertaalproses betrokke. Dié medewerkers sluit brontaalkenners (Hebreeus, Aramees en Grieks), teoloë, Afrikaanse letterkundiges, taalkundiges en vertaalkundiges in. Daar was ook deurgaans 24 verskillende kerkgenootskappe op een of ander manier by die vertalingsproses betrokke.

Ds Dirk Gevers, die uitvoerende hoof van BSA, sê dat die vertalers daarin geslaag het om vir baie Afri­kaansspre­kende gelowiges, wat ’n behoefte het aan ’n Bybel wat so na as moontlik aan die bronteks, maar steeds goed verstaanbaar is, die geleentheid te gee om ’n Bybel in Afrikaans te lees en te bestudeer wat hulle in staat stel om so na as moontlik aan die leefwêreld van die Bybel te kom, luidens ’n verkla­ring van BSA.

Daar is drie weergawes van Die Bybel: 2020-verta­ling in verskeie bindstyle op die mark beskikbaar. Die Bybel, Ou en Nuwe Testament, die Bybel met Deuterokano­nieke boeke, en ook ’n hoofletter-uitgawe met bepaalde woorde in die Ou Testament in hoofletters gedruk, is be­skikbaar. Laasgenoemde is op versoek van spesifieke kerke voorberei.

Die Bybel: 2020-vertaling kan by Bybel-Media se e-winkel gekoop word. Lesers wat verkies om die 2020-vertaling aanlyn te lees kan dit by BibleSA se webtuiste of op die BibleSA-toepassing doen.


Word 'n vriend van Kerkbode