Stephan Joubert bring hulde aan Jan du Rand

Te midde van een trefferboek na die ander uit wyle prof Jan du Rand se pen, was sy magnum opus vir my Die A-Z van Openbaring, skryf STEPHAN JOUBERT in hierdie huldeblyk aan die teoloog.

Vandat Jan du Rand op 3 Augustus 1945 vir ’n eerste keer die lewenslig gesien het tot en met 9 Maart 2021, toe die Here hom in sy hemelse tuiste verwelkom het, het hy diep spore getrap op elke plek waar hy gekom het. Sy talente en gawes as akademikus, prediker en skrywer was vroeg-vroeg al legendaries. As student aan die Universiteit van Pretoria het Jan sy kwalifikasies in Grieks en in teologie cum laude verwerf. In 1976 het hy ook voltyds begin klasgee nadat hy as dosent in Bybelkunde aan die Universiteit van Pretoria aangestel is. Spoedig het Jan se reputasie as formidabele kenner van die Nuwe Testament wyd en syd bekend geraak. Geen wonder nie dat al sy studente tot vandag toe net twee basiese reaksies het wanneer Jan du Rand se naam genoem word: lof en respek! As jonger kollega in die veld van Nuwe-Testamentiese navorsing het ekself dit eerstehands beleef en ook luidkeels beaam.

LEES OOK: Jan du Rand, skerp teoloog en skrywer van meer as 30 boeke, sterf aan Covid-19

In 1980 het Jan du Rand professor en hoof in die departement Nuwe Testament geword by die nuut gestigte teologiese fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat. Hierdie posisie het hy beklee tot en met 1989. Toe het hy oorgeskuif na die Randse Afrikaanse Universiteit (nou die Universiteit van Johannesburg), waar hy tot en met sy aftrede in 2009 werksaam was. Hierna het Jan ook gedien as buitengewone professor by ’n hele aantal universiteite.

Om al Jan se akademiese prestasies op te noem sou bladsye opneem. In ’n neutedop: Kort duskant 40 doktorale studente het hulle proefskrifte onder sy leiding voltooi, tesame met sowat 80 magisterstudente. Ook het Jan wêreldwye bekendheid verwerf vir sy navorsing op die Johannesevangelie, die Johannesbriewe en die boek Openbaring. Saam met sy vriend en ’n ewe bekende akademikus, professor Jan van der Watt, het hulle die pas wêreldwyd aangegee wat navorsing op Johannes se geskrifte betref. Jan se teologiese publikasies in vaktydskrifte en akademiese boeke is ’n tydlose monument vir sy akademiese vermoëns.

Saam met Jan se reuse-bydraes op die gebied van die Johannese ekesegese en teologie, het hy deurentyd ’n lewendige betrokkenheid in die kerk en in grondraak-teologie behou. Dit het onder andere neerslag gevind in baie populêr-akademiese publikasies waarvoor hy verskillende toekennings ontvang het, insluitend die Andrew Murray-prys en die Pieter van Drimmelenmedalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dit was egter veral Die Bybel in praktyk en Die Bybellennium as gesamentlike publikasies saam met ander akademici, wat van Jan du Rand ’n huishoudelike naam in Suid-Afrika gemaak het.

Te midde van een trefferboek na die ander uit Jan se pen, is sy magnum opus vir myself Die A-Z van Openbaring. Op 14 en 15 Februarie vanjaar het ek vir oulaas met Jan per WhatsApp gesels. Toe kon ek nogmaals vir hom vertel dat dit my standaardboek is wanneer die uitleg van Openbaring ter sprake kom. Al was Jan toe reeds baie siek met Covid-19, het hy nogtans die krag oorgehad om te vertel dat hy my ’n Paulusboek skuld waarvoor ek vroeër ’n aanbeveling moes griffel. Paulus het sy hart ewe hard laat klop, het hy vertel. Daarom dat hy oor die afgelope jare aktief op Paulus se briewe gewerk het, en ook heelwat hieroor gepubliseer het.

As ek Jan du Rand se lewe in ’n paar woorde moet opsom, sou ek dadelik wou sê hy was ’n super-bekwame teoloog, ’n man van die Here en ’n familieman. Nooit en nêrens het Jan enige draaie gesny wanneer dit oor sy geloof in die Here gaan nie. Elke keer as ons gesels het, of as ek iewers na hom geluister het, was sy getuienis glashelder dat Christus sy lewe is. Tot aan die einde van sy lewe het Jan gepreek, Bybelskole gehou, en sy teologie laat grondraak in die kerk waarvoor hy so lief was.

LEES OOK: Ons durf Sharpeville nie vergeet nie

Jan was ’n formidabele figuur. Lui studente en halfgebakte akademici het gou-gou agtergekom dat hulle nie kan wegkom met enige flou verskonings of kortpaaie in sy teenwoordigheid nie. Daar was egter ook altyd humor en vreugde te vind in sy geselskap. Ek onthou nog hoe hyself, Andrie du Toit, Jan van der Watt en ek jare gelede saam deur Duitsland gereis het te midde van ’n paar akademiese kongresse. Wanneer Jan du Rand in daardie tyd agter die stuur van die gehuurde motor ingeskuif het, het hy nooit op hom laat wag op enige Autobahn nie. Dan was dit “pedal to the metal!” Ook onthou ek sy vele sportvaardighede en talente. (Ek meen, Jan het selfs al ’n nul-voorgee in gholf gehad.) En dan onthou ek sy liefde en respek vir sy vrou Anneli, en sy familie. Altyd het Jan eers vertel hoe dit met Anneli en die kinders gaan voordat teologiese sake aangeroer is. Dan kon ek die trots in sy stem hoor. Jan was inderdaad ’n mens met ’n ruim hart wat warm geklop het vir almal, asook vir die lewe self.

’n Groot seder het geval … tot in die Here se arms. Dankie, Jan du Rand, vir jou getuienis, jou invloed, jou lewe.

  • Prof Stephan Joubert is buitengewone professor: Eietydse Ekklesiologie, Universiteit van die Vrystaat, en stigterleraar van ekerk.
Word 'n vriend van Kerkbode