Gesoek in gesprek: ‘bowenal liefde’

Lidmate en dominees in die NG Kerk is ná ’n onstuimige week in die kuberruim deur die kuratorium van die Sinode van Wes-Kaapland herinner aan die versoek dat hulle deelname aan gesprek ook op sosiale media “gekenmerk sal word deur die Christelike waardes van respek, luister, omarming – en bowenal, liefde.”

“Luister eers diep en mooi na mense voor jy hulle – indien ooit – in die openbaar aanval of veroordeel,” het dr Frederick Marais, skriba van die kuratorium, gesê.

LEES OOK: Kuratorium vra respekvolle gesprek

Dit kom na aanleiding van wydlopende kommentaar op sosiale media en ’n voorbladberig in Die Burger oor ’n onlangse legitimasiegeleentheid van diensleraars.

Die dagbestuur van die kuratorium, die liggaam wat toesig hou oor teologiese opleiding, het op 16 April in ’n verklaring geskryf dat gesprek “oor sake in die kerk verwelkom word”. Dan word daar egter uitgebrei hierop: “Die dagbestuur verwys na ’n onlangse besluit van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) wat in November 2019 spesifiek oor gesprek op sosiale media geneem is. Hierdie besluit moet ook gelees word saam met die gedragskode wat deur die 2019 Algemene Sinode goedgekeur is:

 1. Die ASM neem met groot besorgdheid kennis van die wyse waarop daar in kerklike gesprekke en veral op sosiale media op kwetsende en etiketterende manier oor mense gepraat word.
 2. Die ASM doen ’n beroep op alle lidmate, ampsdraers en kerkvergaderings om hulle te weerhou van uitsprake wat getuig van liefdeloosheid – en wat selfs grens aan haatspraak, skeurmakery, verdagmaking en valse getuienis.
 3. Die ASM versoek dat alle lidmate, ampsdraers en kerkvergaderings hulle verbind tot gesprekke wat gekenmerk word deur die Christelike waardes van respek, luister, omarming – en bowenal, liefde.

Die verklaring is uitgereik deur ds Peet Bester (voorsitter) en dr Frederick Marais (skriba) namens die dagbestuur van die kuratorium, Sinode van Wes-Kaapland.

Die betrokke geleentheid het op 29 Maart 2021 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes plaasgevind en ’n video-opname daarvan is intussen sowat 2 200 keer op YouTube gekyk. Reaksie op bydraes vanaf die kansel was uiteenlopend. Die Burger het op sy voorblad berig dat ’n “herrie op sosiale media ontstaan (het)” nadat ’n leraar by die geleentheid na God as ‘Haar’ verwys het.”

Volgens Marais het sosiale media-kommentaar oor hierdie en ander aspekte van die geleentheid grense oorskry. “Daar is ’n vlak van verdagmakery waar dit onverantwoordelik is om nie te vra vir verantwoordbaarheid nie,” aldus Marais.

 • Lesersbydraes onderaan hierdie berig word verwelkom waar dit gaan oor hoe die leser oor sy/haar eie Godsbeeld dink. Kerkbode se gespreksriglyne kan hier gelees word. Opgesom vra dit vir meer lig as hitte.
Word 'n vriend van Kerkbode

3 thoughts on “Gesoek in gesprek: ‘bowenal liefde’

 1. Eerstens moet ons die Godsbegrip in 3 dele opbreuk:
  1: Wie God werklik is
  2: Hoe God Homself openbaar
  3: Hoe ons God ervaar
  Ons mense-breine met ons beperkings kan eenvoudig nie God se wese begryp nie (1), daarom moet ons op Sy openbaring (Bybel) staatmaak soos Hy Homself aan ons bekendmaak(2). Die Bybel gebruik wel soms vroulike eienskappe om iets oor God vir ons te sê, maar verwys nie na God in die vroulike vorm nie. My Godsbeeld behoort dus geopenbaarde karaktereienskappe van God te bevat onafhanklik of dit met vroulike of manlike karaktereienskappe vereenselwig word. Daar moet egter onderskeid getref word tussen metaforiese en persoonlike verwysings na God. As ek sê “Pieter hardloop so vinnig soos n haas”, beteken dit tog nie Pieter is n haas nie. Soortgelyk word daar in die Bybel soms metafories na God verwys in manlike en vroulike vorm, maar persoonlik slegs in die manlike vorm (God die Vader, Jesus die Seun). As ons egter spring vanaf no.3 na no.1 sonder om no.2 te gebruik, kan God haar of hom wees, of hoe jy dit ook al sien. Ek is lief vir en respekteer my vrou, daarom sal ek nie met haar praat in terme wat sy nie ook vir haarself toe-eien nie. Dieselfde geld vir my Godsbegrip.
  Groete in Christus

 2. Alwyn du Plessis says:

  Dankie dat ek kon deel in die verrigtinge. Ek begryp nie waar oor die bogaai gaan nie. Die boodskap was goed en inspirerend en die Haar of Hom vanpas.

 3. Riaan Stander says:

  Ek ondersteun die Kuratorium se besluit en oproep 100%

Comments are closed.