Waarvoor sal mense jou onthou?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ons leef in ’n tyd waar ons tel­kens met die dood gekonfronteer word, of dit nou deur begrafnisse, die nuus of ge­sprek­ke oor Covid-19 is. Dit laat ’n mens onwillekeurig dink aan wat mense op jou begrafnis en in gesprekke oor jou sou sê as jy te sterwe sou kom. Hoe sou jy die sinvolste jou lewe kon inrig en besig wees met dit wat blywende waarde het? Waarvoor wil jy hê moet mense jou eendag onthou?

Nobelprys vir vrede

Alfred Nobel het een oggend sy koe­rant oopgemaak en toe sy eie doodsberig gelees. Die joernalis het egter die verkeerde persoon beet gehad in die artikel en was onder die indruk dat dit Nobel self is wat gesterf het. Die artikel het gehandel oor waarvoor hulle nou vir Alfred Nobel, wat volgens hulle oorlede is, sal onthou. Die berig het verduidelik dat hy onthou sal word vir die ontdekking van dinamiet en het verder vertel watter verskil dinamiet in hierdie wêreld gebring het en dat dit reeds duisende mense se lewe gekos het.

Alfred Nobel was geskok oor hierdie berig en het besef dat dit waarvoor mense hom sal onthou, nie is waarvoor hy onthou wil word nie. Daarom het hy die Nobelprys vir vrede ingestel en gesê dat as hy eendag nie meer daar is nie, hulle hom eerder moet onthou vir hierdie prys waarvoor hy geld gegee het. Hy wou onthou word vir iets beters as dit wat dood gebring het. Hy wou onthou word vir iets wat lewe aangemoedig het en vir mense iets positief beteken het.

LEES OOK: Dán word debat eerder dialoog

Wat kenmerk jou lewe?

Dit is interessant as ’n mens ’n eerlike opinie van mense naby jou kon kry, om dan te hoor hoe hulle jou sal onthou. Party mense sal onthou word as ’n harde werker wat dag en nag toegewyd in hulle werk besig was. Mis­kien word jy onthou as ’n goeie en ’n geliefde en selfs ’n gewilde dominee wat getrou huisbesoek gedoen het en mooi kon preek. Ander sal onthou word vir hulle geld en hulle rykdom en vir die status wat hulle gehad het tussen mense. Ander weer sal onthou word as ’n slim mens wat baie prestasies behaal het en medaljes gewen het. Iemand anders sal onthou word as ’n drinker en iemand wat goed partytjie kon hou. Miskien word iemand ont­hou as ’n klakous of ’n korrelkop. Miskien sal iemand altyd onthou word vir sy humeur of sy swak plek vir vroue. Miskien sal iemand onthou word as ’n goeie ouer wat hulle lewe opgeoffer het vir hulle kinders en ’n voorbeeld was vir hulle.

Die getuienis van Bybelse karakters

  • As ons deur die Bybel blaai, kom daar telkens by ons ’n beeld op van elke karakter van wie ons lees.
  • As ons byvoorbeeld dink aan Judas dink ons dadelik aan sy materialisme en sy bereidheid om Jesus vir 30 silwerstukke se omkoopgeld te verkoop en te verraai.
  • As ons dink aan Petrus herinner ons ons dikwels eerstens aan hoe hy vol van homself gesê het hoe hy Jesus getrou sal volg en nooit verloën nie, maar hoe hy kort daarna drie maal ontken het dat hy aan Jesus behoort.
  • As ons dink aan Paulus onthou ons hom as die man wat bereid was om sy lewe af te lê vir die uitdra van die evangelie. ’n Man gedring deur die liefde van Christus en bereid om die hele wêreld deur te reis om vir mense van die verlossing in Christus te vertel.
  • Ons lees van ’n vrou van wie die Bybel sê dat sy oral in die wêreld onthou sal word vir haar liefde wat sy geopenbaar het toe sy haar kosbare albastefles met reukolie oor Jesus se kop uitgegiet het (Matt 26:13).
  • Ananias en Saffira sal altyd onthou word vir die leuen wat hulle vertel het en die doodstraf wat oor hulle gekom het (Hand 5:1-11).
  • Die Bybel leer dat in Jesus se tyd Tabita oral geken was as ’n vrou wat goed gedoen het en armes gehelp het (Hand 9:36).

Wat kenmerk jou lewe?

Het jy al vir jouself uitgemaak waarvoor jy wil hê mense jou moet onthou? Wat is jou lewe se prioriteite en waarvoor sal jy alles opoffer? Het jy duidelikheid oor wat God se doel vir jou lewe is? Mag ons eendag met vrede voor God se troon staan om rekenskap te gee oor wat ons met ons lewe hier op aarde gemaak het. Mag ons dan hoor dat die Here vir elkeen van ons sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg! Jy het gedoen wat Ek wou gehad het jy moes doen.”

  • Ds Dirkie van der Spuy is ’n vorige assessor van die Algemene Sinode.
Word 'n vriend van Kerkbode