‘Kyk hoe woeker FOR SA met Pepuda’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf:

Oral in die gedrukte media en oor die nuus en veral op sosiale media maak die voorgenome hersiening van die Pepuda-wet opslae weens die verreikende implikasies wat dit mag hê.

Veral Freedom of Religion South Africa (FOR SA) laat geen steen onaangeraak om dit teen te staan nie en dryf tans ’n petisie met die afsnydatum van 30 Junie 2021. Ek vra lesers om hierdie petisie te ondersteun. Besoek https://forsa.org.za/ vir meer inligting.

Maar van die NGK-leierskap se kant is daar dawerende stilte. Veral die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (ATLAS) wat met sulke sake gemoeid is, skitter in hulle afwesigheid.

Word 'n vriend van Kerkbode