Spiritualiteitsbegeleiding: Groeiende geesdrif vir nuwe modelle van geloofsvorming

Spiritualiteitsbegeleiding is ook in die NG Kerk besig om te ontwikkel en te groei; met reeds drie opleidingsplekke vir predikante of lidmate wat belangstel, skryf Marié Britz.

Die dissipline van spiritualiteitsbegeleiding is iets wat ook in die NG Kerk besig is om te ontwikkel en te groei. Al hoe meer predikante en lidmate word opgelei in hierdie praktyk en ’n groeiende getal mense getuig oor wat dit vir hulle beteken.

In spiritualiteitsbegeleiding gebeur met ’n mens wat met die drie karakters in CS Lewis se roman The voyage of the dawn treader gebeur. In die roman, wat in 2010 verfilm is, word die drie kinders (Edmund, Lucy en Eustace) ingetrek in die wêreld van Narnia deur ’n skildery teen hulle oom se muur, van ’n skip op die see. Terwyl die kinders na die skildery teen die muur kyk, word hulle deur die raam ingetrek in die toneel wat uitgebeeld word. Hulle kom agter hulle stap op die dek van die skip en word natgespat deur die water wat teen die skip spat. Hulle ontdek hulle is nie meer passiewe waarnemers van die kunswerk nie, maar is nou aktiewe deelnemers aan die gebeure op die skip.

LEES OOK: Inenting: Jou siening het implikasies vir ander en jou spiritualiteit

Hierdie toneel gee ’n waardevolle metafoor vir die Christelike lewe. Dit wys daarop dat die doel van ’n Christelike lewe nie alleen is om oor ’n goeie teologiese raamwerk te beskik nie, maar dat ’n mens verby die raamwerk ingetrek moet word in die verhaal. Om Jesus te volg gaan oor veel meer as konseptuele kennis en waarhede aangaande God. Inteendeel, dit gaan oor die ervarings en aktiewe deelname in die verhouding met God.

Dit is so dat die dominante modelle van geloofsvorming en dissipelskap in die Protestantse kerk dikwels in die verlede meer fokus geplaas het op teologiese kennis en die oordrag van informasie en in die proses is die transformasie van mense se lewe agterweë gelaat. Vir baie lank was die fokus dus op informasie asof kennis alleen mense se lewe sou verander. In die laaste klompie jare het onder andere persone soos Eugene Peterson, Dallas Willard en KA Smith ons gehelp om hierdie probleem in ons dissipelskap en geloofsvormingsprosesse te sien en ons uit te daag tot veel meer geïntegreerde modelle vir geloofsvorming en dissipelskap. Dit sluit in dat mense se ervarings van God en ontmoetings met God veel ernstiger opgeneem word en nadenke hieroor nodig is om die implikasies van hierdie ontmoetings te peil en elke dag te leef.

Beide Willard en Smith wys dan op die belang van bepaalde geloofsgewoontes/-dissiplines en liturgieë wat ons help in hierdie proses van geloofsvorming en dissipelskap. Een van hierdie geloofsdissiplines wat uiters betekenisvol is vir ’n mens se geloofsreis is spiritualiteitsbegeleiding.

Wat word bedoel met spiritualiteitsbegeleiding?

Spiritualiteitsbegeleiding is die hulp van een Christen aan ’n ander wat daardie persoon toelaat om aandag te skenk aan God se persoonlike kommunikasie met hom of haar, om te reageer op hierdie God wat persoonlik kommunikeer, om te groei in intimiteit met hierdie God en om die gevolge van hierdie verhouding uit te leef.

Die doel van die begeleier is om die begeleide te help om te fokus op die unieke en eiesoortige teenwoordigheid van God in hom/haar en om ’n sensitiwiteit te kweek vir die dinamika van ’n mens se eie aantrekking tot en weerstand teen ’n groeiende intimiteit met God.

LEES OOK: Hoe om verskillende spiritualiteite te verstaan

Dit is ’n gesprek wat jou wil begelei om in verhouding met God self te leef, om in dialoog met God betrokke te raak. Dit fokus dus op wat gebeur met die deelnemer wanneer die persoon luister en reageer op God se kommunikasie aan die persoon. Dit wil dus nie ’n gesprek oor God help begelei nie, maar gesprek met God begelei en wat dit vir die persoon beteken. Dit gaan dus oor die persoon se direkte ervaring van sy/haar verhouding met die Here.

Die dissipline van spiritualiteitsbegeleiding is iets wat ook in die NG Kerk besig is om te ontwikkel en te groei. Daar is tans reeds drie plekke in ons land wat die ruimte bied vir mense om opleiding te ontvang in spiritualiteitsbegeleiding. Ons deel graag die inligting vir enige predikant of lidmaat wat hierin sou belangstel.

Opleidingsentra

  1. Sentrum vir Spiritualiteit (Pretoria)
  2. Wes-Kaap Vennootskap vir Spirituele Begeleiding Opleiding – kry aansoekvorms by Bridget Leibbrandt by bleibbrandt@sun.ac.za
  3. Shama Retreatsentrum (Steytlerville)
  • Ds Marié Britz is predikant by die NG gemeente Stellenbosch.
Word 'n vriend van Kerkbode