Kinderbediening: Konteks en Ubuntu word hier op die naam genoem

With the eyes of a child deur Mawonga Phaphile Celesi
Uitgewer: Bybel-Media, 2021


With the eyes of a child deur Mawonga Phaphile Celesi begin met ’n fokus op wat kinderbediening is. Dit is ’n missie van God, uitgevoer deur opgeleide mentors wat as bedienaars van die Woord optree. Hulle is rolmodelle wat die uitdagings van die bediening verstaan.

Dit is merkwaardig hoe Celesi die lyn verder trek deur Christus as die sentrale rolmodel uit te beeld. Celesi se fokus op ’n relasionele benadering, oftewel, ’n verhoudingsgedrewe be­nadering tot die bediening, is treffend. Die mentors moet ’n daadwerklike verhouding met die kinders hê om die evangelie effektief oor te dra, anders gaan kinders net op ’n horlosie kyk en bid vir die byeenkoms om verby te wees.

Celesi brei uit oor verskillende tipes kinders, soos kinders wat skaam is, stil is, “stout” is en selfversekerd is. Hy bevestig dat elke unieke kind se behoeftes en sosiale konteks van mekaar verskil en geakkommodeer moet word, om die evangelie op ’n volhoubare manier aan die kinders oor te dra.

VIDEO: How to share God’s love with the young ones

Dit is verfrissend om ’n boek te lees wat die Suid-Afrikaanse konteks aan die hart het. Daar word direk gepraat oor konsepte soos Ubuntu en sake soos gebroke huishoudings, alles in die lig van die evangelie. Celesi praat oor verhoudings tussen mentors en kinders, sowel as verhoudings tussen mentors en ouers/voogde. Hier­die verhoudings gaan hand-aan-hand met die Suid-Afrikaanse konteks van multikulture, multitale, asook multigesinne in sommige omstandighede.

Die boek sluit af met twee van die belangrikste aspekte van kinderbe­die­ning: hoe om ’n les te beplan, as­ook die bronne wat tot die mentors se beskikking is. Elke hoofstuk begin met ’n unieke refleksie, wat die leser uitdaag om oor hulle eie bedienings­lewe te dink voordat die hoofstuk gelees word. Celesi skyn ’n nuwe lig op die onderwerp van kinderbediening, wat konstant moet innoveer en aanpas om God se evangelie effektief oor te dra.

  • Kyk Kerkbode se onderhoud met Celesi hier. Die boek kan bestel word by Bybel-Media.

▶ Prop Jan Coetzer is ’n beroepbare proponent van die NG Kerk.

Word 'n vriend van Kerkbode