Toeps bring digitale vernuwing na ‘boekevat’ én kategese

Tradisionele ‘boekevat’en kategeseklas, soos dit altyd gedoen is, werk lankal nie meer vir die meeste huishoudings of gemeentes nie. Die goeie nuus is, danksy ’n paar innoverende leraars en hul spanne, het digitale hulpmiddels in die vorm van interaktiewe platforms asook toeps (apps in Engels) vanjaar die lig gesien wat dit vir gesinne én kategete makliker maak om oor die Bybel en geloofsake met kinders en jongmense te praat.

DinkJeug Familie toep

“Die storie van hierdie nuwe app is ’n awesome storie om te vertel,” sê ds Anriëtte de Ridder, PSD van die Taakspan Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode. Sy verduidelik die droom van ’n toep om gesinne by te staan in huisgodsdiens / huisgeloof bestaan al ’n geruime tyd by die taakspan. Toe die Covid-pandemie se eerste grendeltyd aanbreek en die kerke moet toemaak en almal moes by die huis bly, het die taakspan besef dit is die perfekte tyd om so ’n toep op die been te bring om families deur hierdie tyd te help om self as gesin huisgeloof te doen.

’n Groep vrywillige predikante het gou in rekordtyd die eerste paar weke se inhoud geskryf en oordenkings opgeneem. “Ons moes natuurlik almal van ons huis werk, aanlyn alles saam beplan en ons het die podcasts sommer op ons selfone opgeneem en geredigeer,” vertel De Ridder. Binne drie weke is die DinkJeug Familie App op 1 April 2020 vrygestel.

“Die terugvoer wat ons gekry het, is dat gesinne vir die eerste keer ervaar dat die hele gesin, ongeag die kinders se ouderdom, saam Bybel kan lees en daaroor gesels op ’n ontspanne manier. Dit is ontsettend waardevolle gesinstyd wat almal help om saam te groei as dissipels van Jesus,” sê De Ridder.

Wat bied dit? Die DinkJeug Familie Toep bied daagliks (Maandae tot Vrydae) ’n 5 minute klankgreep (podcast) waarin ’n storie vertel word en ’n teks gelees word met ’n paar geselsvrae waaroor ’n gesin kan gesels. Daar is ook elke dag ’n gebedswenk en ’n doen-idee vir kinders, tieners en families om saam te doen. Die toep se inhoud is so geskryf dat kinders van verskillende ouderdomme saam daarna kan luister en daaroor gesels. Elke week het ’n bepaalde teks en tema met stories wat aansluit by kinders se leefwêreld. Dit is dus die moderne gesin se ekwivalent van “huisgodsdiens”.

Hoe werk dit? ’n Mens laai die toep gratis by Google Play of Apple iStore op jou foon af. Elke dag is daar ’n vars oordenking om na te luister met ’n halt (pause) knoppie wanneer julle as familie verder oor die teks of vrae wil gesels of saam wil bid. Dit neem ’n familie ongeveer 10-15 minute om dit te doen en dit kan soggens of saans of selfs in die motor na geluister word. Die toep het ook agtergrondinligting en skakels in oor die tema/teks vir dié wat meer wil weet. Die tekste wat gebruik word, sluit gewoonlik aan by die leesroostertekste wat heelwat predikante gebruik vir preektemas. Kontak vir Maryke by jeug@kaapkerk.co.za met navrae.

LigApp kategese-toep

Ds Francois Lamprecht, leraar by Pellissier-gemeente in die Vrystaat, is al geruime tyd daaroor besorg dat soveel gemeentes sukkel om sinvol kategese aan te bied. In ’n 2-minuut video op sy LigApp webblad, lys hy as kwelpunte onder meer dat hy wonder hoe effektief die werkboekmetode werklik is (Gaan die kinders regtig deur die materiaal in die boeke en begryp hulle dit?), die tekort aan genoeg goeie leiers om sinvolle kategesegroepe aan te bied en die uitdaging wat gereelde bywoning van kategeseklas op ’n Sondag bied, veral in gemeentes met ’n sterk boerderykomponent.

Ligapp-Logo-long-thumbnail

“As daar een ding is wat die laaste twee jaar duidelik geword het, is dit dat kategese glad nie is wat dit moet wees nie,” sê Lamprecht, wat al tien jaar lank kategesemateriaal vir gebruik binne die NG Kerk skep. Dit mag egter nie gebeur dat gemeentes opgee met kategese nie. Soos hy dit stel: “Die geleentheid wat ons het om ’n invloed te hê op hulle (kinders se) geloofsontwikkeling is eenvoudig te groot om net op te gee.”

Saam met ’n span het hy vanjaar LigApp, ’n toepassinggebaseerde kategeseprogram bekendgestel. (geen verbintenis met die Christelike tydskrif LiG nie. Red)

Hy verduidelik: “Die LigApp kategeseprogram bevat ’n belydenisgefundeerde kurrikulum wat vir die eerste twee jaar fokus op die inhoud van die Heidelbergse Kategismus in ’n taal en styl wat dit toeganklik en verstaanbaar maak vir jong gelowiges deur die gebruik van teks, musiek en video. Dit is gemik vir gebruik deur graad 7-11 leerders. Die materiaal kan aangepas word soos nodig.”

Lamprecht sê die idee is nie om groepe te vervang nie, maar eerder om seker te maak ’n groepbyeenkoms is nie ’n voorvereiste vir sinvolle kategese om voort te gaan nie. Die LigApp bied ook gefokusde aktiwiteite en besprekings vir groepe.

Die gemeente kan op die webplatform van die toep volg hoe kinders vorder en waar daar meer aandag gegee moet word aan kinders of leiers se deelname. Die platform stel kategete ook in staat om direk deur die toep met hulle kinders te kommunikeer, groepindelings te doen en selfs hulle eie materiaal te skep vir die toep.

Die lesse kan met die druk van ’n knoppie ge-epos of uitgedruk word.

Hoe werk dit? Om dit te gebruik laai gebruikers die toep af van Playstore, Appstore of Huawei se App Galery en word geregistreer deur hulle eie gemeente. Die kostes daarvan beloop R120 per persoon per jaar. Gemeentes wat voor 2022 registreer, kry in Desember gratis toegang tot een kwartaal se lesmateriaal. Om met Lamprecht kontak te maak, in te skryf of vir meer inligting gaan na ligapp.co.za of kontak hom op epos by francois@ligapp.co.za

Jeugfokus, ’n slimfoonvriendelike digitale platform

Dat kategese in die moeilikheid is, het die Algemene Taakspan vir Kategese ook al vóór Covid agtergekom. Om ’n antwoord te vind vir die afname in belangstelling werk die taakspan, onder leiding van ds Wynand van Niekerk, al geruime tyd in vennootskap met Bybel-Media aan ’n interaktiewe, Bybelgefundeerde kategesereeks, Jeugfokus.

Jeugfokus “is ’n slimfoonvriendelike digitale platform … wat kinders help om interaktief en met behulp van multimedia te leer van Bybelverhale,” het Kerkbode in Januarie vanjaar met die bekendstelling van die platform berig.

Lees ook: Só wil Jeugfokus gemeentes help met kategese

Hoe werk dit? ’n Intekenaarsfooi (op ’n glyskaal bereken) laat die kategeet toe om ’n eie profiel te skep en gee toegang tot alle Jeugfokus-inhoud. Die materiaal is so ontwerp dat lesse oor die tema van elke Bybelverhaal vir verskillende formate (byvoorbeeld kleuterkerk, kindermoment tydens die preek ens) en ouderdomsgroepe beskikbaar is. Die kategeet kan die les vanaf sy/haar slimfoon aanbied. Daar is ook skakels na videos wat vanaf jou slimfoon vir die kinders gespeel kan word. Die platform bied verder opsies vir WhatsApp-groepe waar kategete met mekaar oor lesse kan gesels. Daar is ook opsies vir drukstukke. Besoek gerus https://missio.org.za/product/jeugfokus/ vir meer inligting.

Word 'n vriend van Kerkbode