Só wil Jeugfokus gemeentes help met kategese

Hoe gemaak met ’n dalende betrokkenheid by kategese, soos by vele gemeentes waargeneem?

Dít is die vraag wat ds Wynand van Niekerk en kollegas op die Algemene Taakspan vir Kategese wou beantwoord met die ontwikkeling van Jeugfokus, ’n nuwe slimfoonvriendelike digitale platform wat eersdaags die lig sal sien. Die span wil ouers, predikante en kategete bemagtig. Jeugfokus volg ’n Bybelgedrewe kurrikulum wat kinders help om interaktief en met behulp van multimedia te leer van Bybelverhale.

Die taakspan het onder Van Niekerk se leiding veral probeer om een insig te laat geld: “Konneksie is key. Konneksie tussen mense, konneksie by die huis, konneksie tussen generasies by die kerk,” verduidelik hy. Van Niekerk, ’n predikant by NG gemeente Monumentpark, vertel dat gesinne saam moet kan bid, Bybel lees, terwyl kategete in gemeentes gesprekke moet fasiliteer wat jongmense digitaal betrokke hou wanneer hulle kategese bywoon.

LEES OOK: ‘Ek is opnuut geïnspireer om te getuig’

Nog ’n insig was dat om relevant vir ’n volgende geslag gelowiges te bly, is nie net ’n geval van die skep van nuwe inhoud in bestaande mediaformate nie, maar dat tegnologiese innovasie nodig is. Die platform word in samewerking met Bybel-Media ontwikkel. Dr Nico Simpson, uitvoerende hoof by Bybel-Media, sê die Jeugfokus-platform is nie in reaksie op die koronaviruspandemie nie. “Die opwindende ding van dié platform is dat ons teen die tyd wat Covid getref het, reeds tweederdes klaar aan die materiaal geskryf was. Maar ons het wél ’n paar digitale aanpassings gemaak om nóg meer opsies vir gebruikers te gee,” volgens Simpson. ’n Voorbeeld is die skep van WhatsApp-groepe waar leiers met mekaar kan kommunikeer. “Ons wil so goed moontlik met Jeugfokus ons visie om te ‘inspire the Christian way’ vir kategete, ouers en predikante moontlik maak,” sê Simpson.

Gemeentes vertel van uitdagings

Navorsing toon dat geloof primêr by die huis gevorm word, vertel Van Niekerk. “Nie in alle gevalle nie, maar in die meeste gevalle,” voeg hy by. Die taakspan het ’n paar jaar gelede agtergekom dat kategese in sy wese in die moeilikheid is. Gemeentes het vir hulle gesê dat daar verskeie redes vir die daling in kategesebetrokkenheid op gemeentevlak is. Redes soos die materiaal wat nie voldoende is nie, die kinders wat nie betrokke is nie of dat hulle glad nie meer in kategese belang stel nie, die ouers wat net die kinders by die kerk aflaai sonder om saam met hulle kerk ook by te woon is maar ’n paar redes wat die gemeentes aangevoer het.

Die nuwe Jeugfokus-kategesereeks vir 2021 vorm die geloof van kinders en jongmense deur sogenaamde “blended learning”, ’n benadering wat aanlyn onderrigmateriaal, interaktiewe geleenthede in die erediens en huisgeloof kombineer met die meer tradisionele ontmoetings en gidse,” luidens ’n inligtingstuk wat deur Bybel-Media (BM) uitgereik is. Die platform is ontwikkel deur lede van die NG Kerk se Algemene Taakspan vir Kategese in samewerking met Bybel-Media (BM).

Hoe gaan Jeugfokus werk?

Stel jou voor die tema van die dag is die verhaal van Saggeus. Die materiaal is so ontwerp dat die tema in toepaslike lesse vir elke formaat en ouderdomsgroep beskikbaar is. Die lesse oor die verhaal van Saggeus is op Jeugfokus vir al die gemeentejeugaktiwiteite, byvoorbeeld kleuterkerk, die kindermoment tydens die preek, die drie ouderdomsgroepe grade 1-3, 4-6 en 7-10 en huisgeloofaktiwiteite beskikbaar.

Die platform vereis ’n intekenaarsfooi, waarna gebruikers aanmeld op hulle eie profiel en toegang tot alle Jeugfokus-inhoud verkry. Die bedrag word op ’n glyskaal bereken. ’n Graad 3-kategeet kan dan vir die les oor Saggeus op die platform voorberei en met hulle slimfoon in die klas sit terwyl al die nodige inligting vir die les in ’n eenvoudige leesvriendelike formaat byderhand is. Van Niekerk vertel dat gebruikers die les basies van hulle fone kan aanbied. Die inhoud van Jeugfokus is interaktief ontwikkel omdat geloofsvorming deur ervarings gebeur. Daarom kan die gebruikers van Jeugfokus dadelik skakels na video’s wat vir die kinders van jou selfoon af gespeel kan word, byderhand hê.

LEES OOK: Kategese: ‘Plaas klem nou op huisgeloof, kennis, rolmodelle’

Behalwe vir die inhoud van elke les, maak die platform dit ook moontlik om die week voor die les saam met ander kategete oor die verhaal van Saggeus na te dink. Die gesprek sal die week voor die tyd via Zoom, wat opgeneem word, plaasvind waar die Kategese-taakspan leiding en opleiding vir die kategete oor die Saggeusles kan gee. Van Niekerk verduidelik dat dié ruimte vir kategete die geleentheid gee om ook inhoud vir die platform te skep en so ’n bydrae te maak. Die bydraes van kategete, ouers en predikante tot die platform op grondvlak word moontlik gemaak omdat die platform heeltyd gedurende die jaar van binnekant af hersien word om die nuutste idees en inhoud aan die gebruikers te bied.

Taakspanlede weet gemeentes se konteks verskil en daarom sal die manier waarop predikante, kategete en ouers die materiaal gebruik ook verskil. Daar is opsies vir drukstukke vir diegene wat minder digitaal wil werk.

Word 'n vriend van Kerkbode