NG Kerk ‘tevrede’ met oordra van Covid-beperkings, maar steun SARK se versoek om verslapping

Die NG Kerk ondersteun die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se versoek om verslapping van Covid-verwante beperkings op massabyeenkomste, sê dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk.

President Cyril Ramaphosa het die nasionale ramptoestand hierdie week tydens ’n direkte uitsending opgehef – ’n stap wat allerweë verwelkom is. Dit is twee jaar en drie weke sedert hy die buitengewone ramptoestand ingestel het as noodmaatreël om die Covid-pandemie te bekamp.

Sekere oorgangsregulasies, wat vir die volgende 30 dae geld, is in die Staatskoerant gepubliseer. Hierna sal die pandemie ingevolge die Nasionale Gesondheidswet bestuur word.

Die oorgangsregulasies se beperkings op massabyeenkomste so kort voor Paasnaweek is deur verskeie kerkgroepe met misnoë begroet. Die SARK by monde van eerw Mzwandile Molo vra nou vir ’n ontmoeting met president Cyril Ramaphosa om kerke se ongemak met die rampreëlings te bespreek.

By navraag het Claassen aan Kerkbode gesê hoewel daar binne die NG Kerk “nie ’n algemene groot dryf” is vir die opheffing van die beperking op groter byeenkomste nie, die kerkgroep die SARK ondersteun en ook deel sal wees van die afvaardiging wat met die president en van sy ministers in gesprek sal tree.

“Ons sal, alhoewel dit nie soveel op ons van toepassing is nie, die SARK wil ondersteun. Dit is in solidariteit met denominasies wat afhanklik is van groot byeenkomste waarvan ’n aantal lede van die SARK is,” sê Claassen.

Intussen het Freedom of Religion South Africa (For SA) ook ’n veldtog met ’n YouTube-video op sosiale media geloods wat mense vra om beswaar aan te teken teen die voorgestelde regulasies wat tans ingevolge die Nasionale Gesondheidswet oorweeg word. Die tydperk om kommentaar op die regulasies te lewer verstryk op 15 April 2022.

Word 'n vriend van Kerkbode