Wenboek verduidelik Bybel se konteks en leser se bril

Die Andrew Murrayprys vir algemene Christelike boeke in Afrikaans
Wenboek: Die Bybel in fokus: Hoe om gelowig én denkend te lees
Skrywers: Louis Jonker, Jan Botha en Ernst Conradie
Lux Verbi, 2020

Die boek kom uit kursusse wat in die vroeë 1990’s gehou is as gevolg van die verwarring rondom Skrifinterpretasie oor die regverdiging van Apartheid.

Die boek spreek nog steeds op ’n baie aktuele manier die debatte in die kerk aan. Dit is baie relevant vir gesprek oor die onlangse debatte in die NG Kerk, vanaf die “Queering the prophet”-konferensie tot die intense debat oor selfdegeslagverhoudinge.

e-winkel: KOOP DIE BOEK HIER

Prof Louis Jonker

Die skrywers se siening is juis dat ons verskille in Skrifinterpretasie lei tot die felheid van die debatte. Ons moet eerder volledig erns maak met die feit dat die Bybel na ons toe kom geïnspireer deur God, maar via menslike hande. Ons glo nie in die Bybel nie, maar in die God van die Bybel. As ons gelowig én denkend na die Bybel kyk, raak ons lees van die Bybel ’n geloofsbelydenis. Sodoende plaas ons ons eie sienings eenkant om God se stem te hoor.

Die gevaar daarvan om nie die kultuurhistoriese konteks van die Bybel volledig in ag te neem nie, is dat ons dan maklik in die tekste inlees wat ons daar wil sien. Hierdie versameling boeke het ’n lang tyd gelede en oor ’n lang tydperk ontstaan in ’n ander kultuur. Ons kan nie ons eie konteks die bepalende faktor maak vir ons verstaan van wat die Bybel sê nie.

Die skrywers slaag uitstekend daarin om ons uit te daag om ons eie “bril” waardeur ons die Bybel lees te ondersoek. Ons belange of sienings is nie altyd onskuldig nie, ons lees maklik ons eie ideologie in die Bybel in. Hierdie blindekolle kan veroorsaak dat ons ander uitsluit of skade aandoen. Die boek help om ons opnuut bewus te maak van ons eie ideologiese blindekolle. Hierdie blindekolle kelder eerlike gesprek.

Die skrywers probeer nie antwoorde gee nie, soos Job ook nooit ’n antwoord gekry het nie. Die boek wil ons, van watter agtergrond en ideologiese bril ook al, uitdaag om die Bybel binne sy konteks ernstig op te neem.

Die skrywers wil graag hê dat die boek saam met die Bybel gelees word, herkou word, oor nagedink word. Hulle hoop dat hulle soms ons vooropgestelde idees so ’n bietjie kan skud. So kom die Bybel werklik tot sy reg.

  • Kerkbode het met prof Louis Jonker (namens die skrywers) gesels oor hulle boek Die Bybel in fokus.
  • Ds Deon Strydom is predikant by die NG Kerk Stutterheim.
Word 'n vriend van Kerkbode