NG GEMEENTE AGTER-PAARL

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

NG GEMEENTE AGTER-PAARL (geleë tussen die Paarl en Wellington)

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR, ONBEPAALDE TERMYN

Sluitingsdatum: 19 Julie 2022 om 12:00


Ons nooi jou graag om die volgende voltydse leraar van hierdie gemeente te word.

  • Ons wil jou nie beperk tot Kerkorde Artikel 9 se pligstaat nie. Ons nooi jou om op jou unieke wyse ons verder te help om God se vreugde oor sy gemeente te vermeerder.
  • Ons is nie so geïnteresseerd in wat jy kan doen en ons kan laat doen nie. Ons is meer geïnteresseerd in wie jy is en hoe jy ons kan help om te wees.
  • Ons wil hê ons leraar moet van binne na buite leef. Ons soek geloofwaardigheid. Ons soek nie ’n volmaakte mens nie, maar ’n eerlike mens wat ook, soos ons, broos en weerloos kan wees.
  • Ons leraar moet bewus wees van persoonlike blinde kolle en onvermoëns. Ons leraar moet bereid wees om die bediening met ander te deel, sodat ons netwerke kan skep, wat die gemeente en die gemeenskap kan help tot ’n volronde bediening.
  • Ons leraar mag nie bang wees om dapper, kreatief, vernuwend en toekomsgerig te dink en doen nie.
  • Ons soek iemand wat eers ’n dienaar van God en daarna ’n dienaar in die kerk is. Ons soek iemand wat die plaaslike gemeente en gemeenskap eerste prioriteit maak.
  • Ons leraar het ’n goeie teologie en kan dit entoesiasties en verstaanbaar vertaal vir die daaglikse uitdagings van ons lidmate. Ons leraar doen besondere moeite met die reisgesprek (erediens) as ’n persoonlike en lewendige getuienis wat vloei vanuit ’n eerstehandse ontmoeting met God en die Woord.
  • As jy ons beter wil leer ken, kan jy gerus gaan kyk na ons identiteitsdokument op ons webwerf by www.ngkagterpaarl.com onder die rubriek “Oor ons”. Ons sal van jou verwag om by hierdie lewende en groeiende dokument in te koop en daaraan deel te neem.

Help ons om jou te leer ken deur ’n kreatiewe CV, van nie langer as drie bladsye nie, te stuur na ngkagterpaarl@telkomsa.net

Ons sal graag ook die name en kontakbesonderhede van drie referente ontvang.

Die sluitingsdatum vir die ontvangs van CV’s is 19 Julie 2022 om 12:00. Ons sal jou CV deeglik oorweeg en mag dan besluit om jou te nooi vir ’n onderhoud. Diensaanvaarding is so gou as moontlik na 1 Oktober 2022.

Ons sal jou graag materieel versorg met ’n pakket gelykstaande aan die sinodale riglyne. Ons is ook bereid om na jou behoeftes te luister en daaroor te onderhandel. Meld asseblief in jou aansoekbrief of jy in ons pastorie wil woon of eerder ’n huissubsidie wil ontvang.

Jy mag navraag doen by Pieter-Hendrik Greyling (082 692 4750 / pieter@fortesupplychain.co.za) asook by die skriba, Lise Greffrath, (021 869 8049 / ngkagterpaarl@telkomsa.net)

Die gemeenteleiding het die reg om nie noodwendig ’n aanstelling te maak uit die aansoeke nie.

Word 'n vriend van Kerkbode