Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Teologiese navorsing | Bedieningsbehoefte by studentegemeentes: ‘Studente dink anders oor die kerk’


Studentelewe het drasties verander oor die afgelope paar jaar. Is gereformeerde studentegemeentes nog relevant? Doret Niemandt vind meer uit oor nuwe navorsing rondom drie bedieningsbehoeftes by Afrikaanssprekende universiteitstudente.

 

Die meeste van ons kyk met heimwee terug na ons studentedae. Daardie tyd van jou lewe toe jy gevoel het die wêreld lê aan jou voete – enige iets is moontlik, jy is onstuitbaar! Dit is die fase van jou lewe waar jy groot besluite oor jou toekoms moet neem, waar jy impulsief is en soms foute maak, en waar jy jouself ontdek. Hierdie fase is daarom ’n kritiese deel van jong gelowiges se vorming en dr Nienke Kemm het deur middel van empiriese navorsing ondersoek ingestel na hoe hulle deur studentegemeentes bedien en ondersteun kan word. Die titel van haar navorsing lui: Behoeftes van en bediening aan Afrikaanssprekende universiteitstudente in Suid-Afrika.

Dr Nienke Kemm

Studentelewe word baie keer beskou as ’n roekelose tyd met min verantwoordelikheid. Klasbywoning is meer ’n riglyn as ’n reël, om meer as 50% vir ’n vak te kry beteken jy het te veel geswot en Sondagaande kerk toe gaan is net om seker te maak jy ontmoet ’n goeie maat. Dit spottend gesê, Kemm se navorsing wys dat studentelidmate nie net deel is van gemeentes om ’n gepaste “trouvrou” te kry nie, maar dat hulle erns maak met hulle betrokkenheid en toegewyde lidmate is.

Hierdie jongmense het in die kerk grootgeword en dit is reeds deel van hulle mondering. In haar navorsing ondersoek Kemm dan die behoeftes van Afrikaanssprekende studentelidmate van die gereformeerde studentegemeentes in Suid-Afrika (Nederduitse Gereformeerde Kerk en Hervormde Kerk gemeentes by die Universiteit van Pretoria, Stellenbosch, Potchefstroom, Bloemfontein en Johannesburg).

LEES OOK: Kollig-podsending: Twee skrywersvriende gesels oor geloof, skrywers en boeke in Pinkstertyd

Studentelewe het drasties verander oor die afgelope paar jaar en die vraag is dan of gereformeerde studentegemeentes nog relevant is in die manier hoe hierdie studente bedien word. Met Kemm se navorsing poog sy om leraars te help om hulle leefwêreld beter te verstaan en hoe om hierdie jong gelowiges te vorm en te bemagtig. Deur middel van vraelyste en onderhoude het sy drie bedieningsbehoeftes van Afrikaanssprekende universiteitstudente geïdentifiseer:

Geloofsvorming is vir hierdie studente ’n kernbehoefte. Hulle wil toegerus word sodat hulle die vaardighede het om hulle lewe in te rig in lyn met God se wil vir hulle lewe. Hierdie vormingsproses het reeds begin toe hulle gedoop is en as kinders deel geword het van gemeentes, maar dit is geensins afgehandel nie. Geloofsvorming is ’n lewenslange proses van groei, ontdek en onderskei.

Mentorskap is die volgende bedieningsbehoefte van hierdie studente. Na matriek en die veiligheid van ’n ouerhuis, is die meeste studente skielik op hulle eie in ’n splinternuwe konteks. Dit is nie net die verantwoordelikhede van self kosmaak en eie wasgoed was nie, maar ’n unieke gemeenskap wat hulle omring. As studente deel jy ’n kampus, klaskamer en kommune of koshuis met mense wat anders as jy lyk en dink en glo, sê Kemm. Hoe lewe ’n mens as ’n gelowige in hierdie nuwe omgewing met al sy uitdagings? Studente, al is hulle tegnies volwassenes, soek leiding van iemand ’n bietjie ouer en wyser. Hulle soek die veiligheid van ’n vangnet – iemand na wie toe hulle kan draai wanneer hulle nie self weet hoe om te dink en glo nie. Studentegemeentes en leraars kan en moet ’n rol hierin speel.

Die derde bedieningsbehoefte van hierdie studente is ’n gemeenskap van gelowiges waarvan hulle kan deel wees. Hierdie studente soek ’n plek om te behoort, sê Kemm, ’n plek waar iemand jou naam ken. Dit is egter ook meer as dit, die behoefte is nie net aan diepgaande verhoudings en ’n tuiste nie, maar ’n gemeenskap waarbinne hulle kan groei en uitgedaag word. Hierdie jong gelowiges is op ’n plek in hulle lewe waar hulle dinge self wil ondersoek, daarop reflekteer en ontdek wie hulle is.

LEES OOK: Dana Snyman: Verandering, ook in die kerk, is nodig, maar verarm die verdwyning van sekere rituele uit die erediens ons nie geestelik nie?

Hierdie behoeftes is in die verlede ook op ander plekke aangespreek. Die wegval van gevestigde koshuiskulture by baie van die universiteite, los egter ’n groot leemte, sê Kemm. ’n Leemte en moontlik ’n geleentheid vir studentegemeentes. Wanneer jou koshuis net studente-akkommodasie word, is daar ’n groter behoefte aan ’n ander plek om gevorm te word, gementor te word en te behoort.

Kemm noem wel dat hierdie geleentheid ook ’n uitdaging vir studentegemeentes en -leraars is. Die data toon dat studente en studenteleraars verskil oor die belang van hierdie behoeftes en dat hulle dit verskillend verstaan. Een groot verskil wat na vore gekom het, is die gedagtes rondom ’n multikulturele bediening en gemeenskap van gelowiges. Die studente is daagliks omring deur ander kulture – hulle draf saam klas, maar hulle kan nie saam kerk toe gaan nie. Taal is die grootste struikelblok wat dit aan betref, maar dit is nie onoorkombaar nie. Vir hierdie studente sal dit “normaal” wees om ook saam kerk toe te gaan. Geloofswaardes is die belangrikste maatstaf, nie mense se taal of kultuur nie, voel die studente. Dit blyk egter of leraars sukkel om hierdie kopskuif te maak.

Kemm voel dat die uitdaging nie in die konteks lê nie, in hoe universiteite verander het en vandag funksioneer nie, maar in hoe ons daaroor dink. Dit is tyd vir ernstige introspeksie.


Dr Doret Niemandt is predikant van die NG Gemeente Valleisig.

Dr Nienke Kemm is predikant van die NG Gemeente Augrabies.

Hierdie skrywe word aangebied in samewerking en met ondersteuning van die Taakspan vir Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.